Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Samen sterk binnen de papierketen

Het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) is dé plek voor informatie over duurzaam papier en karton. Wij geloven in het authentieke, waardevolle verhaal van papier en karton. Een verhaal dat vele malen sterker wordt als we dit met vereende krachten uitdragen en zo als papierketen samenwerken aan een duurzame toekomst.

Het IPK zet zich in om het duurzame verhaal van papier en karton zo breed mogelijk uit te dragen. Wij creëren bereik met het inzetten van ons netwerk en platform. Concreet betekent dit dat wij met onze website, nieuwsbrief en socials en door middel van een jaarlijkse campagne de zichtbaarheid van onze boodschap vergroten. Met behulp van bijeenkomsten dragen we bij aan kennisoverdracht en leggen we verbindingen tussen diverse partijen, binnen en buiten de papierketen.

Ketenpartners van het IPK

Het IPK is de enige partij die namens, met en voor de hele keten het duurzame verhaal van papier en karton in de breedste zin uitdraagt. Dit is mogelijk dankzij de bijdragen van onze partners.  Wat zijn voor het KVGO, Mediafederatie, Nedvang, PEFC, PRN en VNP redenen om het IPK hierin te steunen? We vroegen het onze partners. Ook partner worden? Graag, samen kunnen we meer! 

KVGO over bestuurlijke rol binnen IPK

KVGO logo

“Voor KVGO-leden is het van groot belang dat het duurzame verhaal van papier en karton wordt uitgedragen. Papier en karton zijn geen afval en drukwerk heeft geen grotere impact op het milieu dan digitaal. Het materiaal wordt tot 25 keer gerecycled en maart liefst 87% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit oud papier en karton. Daarnaast biedt drukwerk vele voordelen ten opzichte van digitaal: het heeft attentiewaarde en lezen van drukwerk beklijft beter. Drukwerk is daarmee een essentieel onderdeel van de totale communicatiemix, waarbij print en digitaal hand in hand gaan. Als bestuurlijk partner van het IPK praat en beslist het KVGO actief mee over de richting en de boodschap die de organisatie uitdraagt. Wij vinden het belangrijk dat er een duidelijk en eerlijk beeld bestaat over drukwerk en de geweldige mogelijkheden die drukwerk de wereld biedt!”

logo mediafederatie

Hoe Mediafederatie platform IPK benut

“In de uitgeefsector is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Een uitgeverij is regisseur van het uitgeefproces en kan een wezenlijke rol vervullen bij de verduurzaming van het eindproduct. De uitgever besluit tot een uitgave en bepaalt de oplage, uitstraling, vorm en verkoopstrategie. Duurzaam uitgeven betekent inzicht in de milieugevolgen van productie, distributie en de eigen rol daarin. Samenwerking, kennisoverdracht en afstemming tussen partijen leidt tot betere resultaten. De Mediafederatie bevordert dit via Papierenkarton.nl, onder andere door te informeren over duurzaamheid en het initiëren van projecten.”

Nedvang over de samenwerking

“Een circulaire economie voor verpakkingen vraagt om samenwerking, kennis en innovatie. Namens het verpakkende bedrijfsleven zet Nedvang zich hiervoor in. Samen brengen we Nederland van afval naar grondstof. Het platform van het informatiecentrum draagt zo bij aan onze missie.”

Logo Nedvang
PEFC Nederland keurmerk

Het belang van het IPK voor PEFC

“Het IPK is het informatiecentrum over duurzaam papier en karton. Kennis delen is voor PEFC van belang. Door samen te werken bij het delen van kennis naar bedrijven en consumenten versterken we elkaar.”

PRN: samenwerken aan krachtig verhaal

“We kunnen als papierketen een krachtig geluid laten horen als we op communicatiegebied samenwerken. Voor PRN betekent dat het juiste verhaal over het inzamelen en recyclen van papier en karton. Iedere ketenpartij draagt daaraan bij: van circulair ontwerp tot inzameling en het leveren van schoon en droog oud papier en karton als hoogwaardige secundaire grondstof aan de papierfabrieken.”

logo prn
Logo VNP zonder achtergrond

VNP: profijt voor hele papierketen

“De VNP kan heel kort zijn over waarom het trotse partner is van het Informatiecentrum Papier & Karton: omdat het IPK het eerlijke, duurzame verhaal van papier en karton vertelt en daarvan heeft de gehele papier- en kartonketen profijt.”

Papier & Karton

9 januari, 2024

Verder lezen

Papieren vliegtuigje met blaadjes

‘Circulaire economie voor verpakkingen vraagt om samenwerking’

Nedvang registreert, stimuleert en organiseert de inzameling en recycling van verpakkingsafval in Nederland.

5 december, 2023

eierdoos

Verpakkingen van papier en karton, een duurzame oplossing!

Van origine gemaakt van een natuurlijke, bio-afbreekbare, hernieuwbare bron dat keer op keer te recyclen is.

27 januari, 2022

Papieren vliegtuigje met blaadjes

Gratis stopperadvertenties over duurzaam papier en karton

Het IPK introduceert een serie advertenties die kort en krachtig vertellen over de duurzame aspecten van papier en karton.

13 juli, 2023

Logo Papier & Karton diapositief PNG