Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Papier en karton: de materialen voor een circulaire economie

Door Gerard  Nijssen

Dit blog is een afgeleide van een eerder verschenen voorwoord van Gerard Nijssen in FNOI Info.

Papier en karton zijn de materialen voor een circulaire economie. Dat papier en karton als duurzame materialen worden gezien, blijkt onder meer uit de groeiende vraag naar verpakkingen van karton. Ruim 90% van het op de markt gebrachte papier en karton wordt vervolgens weer ingezameld en hergebruikt.

Een hoge kwaliteit van de recyclingstromen is uiteraard de basis voor circulariteit. Producten en grondstoffen moeten zo lang mogelijk in de keten worden gehouden, zodat er geen sprake is van afval maar van (secundaire) grondstoffen. Helaas vraagt de groeiende hoeveelheid voedselresten, vloeistoffen en andere materialen in de oudpapierstroom onze aandacht. Ik prijs mij gelukkig met de Scheidingswijzer Papier en Karton van PRN. Deze maakt eenvoudig inzichtelijk wat wel en niet bij het oud papier mag. De focus ligt op het met elkaar realiseren van een schone en droge stroom oud papier; de materialen voor een circulaire economie.

Oud papier is geen afval

Het is van belang breder te kijken dan enkel de afvalfase. Een circulaire economie vraagt om beleid vanaf het begin van de keten. Maak circulaire ontwerpen de standaard en stimuleer de vraag naar secundaire grondstoffen. Ik ben dan ook zeer verbaasd dat de Europese Commissie werkt aan regelgeving die de export van afval buiten de EU aan banden moet leggen. De gedachte achter de beperking van afvalexport begrijp ik, maar dat een hoogwaardige secundaire grondstof als oud papier hieronder zou vallen, is niet te verteren. Oud papier is een brongescheiden en hoogwaardig gerecyclede grondstof. Daarbij komt dat export buiten de EU noodzakelijk is. Er is nog altijd een overschot aan oud papier in Europa en de marktvraag naar hoogwaardig gerecycled papier vanuit papierindustrieën buiten de EU blijft onverminderd groot.

Biobased, recyclebare papier en karton verdienen erkenning

Een  circulaire economie maakt alleen kans wanneer er vraag en aanbod is van circulaire materialen. Geef de markt voor hoogwaardig oud papier en karton ruim baan in plaats van deze te beperken! Het zou te zot voor woorden zijn wanneer ons biobased en volledig recyclebare materiaal niet de erkenning krijgt die het verdient. Nogmaals, papier en karton zijn de materialen voor een circulaire economie.

Ja, ik maak mij druk om de groeiende vervuiling van ons oud papier en de vaak dubbelhartige houding van de politiek. Tegelijk ben ik ook vol vertrouwen, want de circulaire economie gaat doorbreken. En de circulaire toekomst past de afvalbranche als een handschoen. Wij zijn experts in het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen en de drijvende kracht achter het circulair maken van onze economie. Kom maar op met de kringloopeconomie!

Gerard Nijssen is directeur van Nijssen Recycling/Recycling.nl, voorzitter van de FNOI, penningmeester van het Informatiecentrum Papier en Karton en Circular Economy Officer van Recycling.com.

Dit blog is een afgeleide van een eerder verschenen voorwoord van Gerard Nijssen in FNOI Info, het vakblad van de Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie. 

Gerard Nijssen

21 februari, 2022

Verder lezen

Papierkringloop dankzij samenwerking groot succes

De papierkringloop is dankzij samenwerking in de keten een groot succes. Hielke van den Brink legt uit hoe het PRN-systeem bijdraagt.

28 november, 2023

cover mythen en feiten brochure

Mythen en feiten papier & karton

1 november, 2017

Papiermachine: ‘Meer techniek dan een verkeersvliegtuig’

Blog van Jan Pille en Rutger van Dijk van VNP over arbeidsmogelijkheden bij papier- en kartonfabrieken

14 juli, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG