Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Klimaatdoelstellingen? Keten laten we samenwerken!

Door Bram ter Beek

Klimaatdoelstellingen? 2030 is dichterbij dan we denken. Het Klimaatverdrag uit 2015 stelt dat we dan wereldwijd 49% minder broeikasgassen moeten uitstoten ten opzichte van 1990. De kans is groot dat dit zelfs verhoogd wordt naar 55%. Dat betekent nóg een stapje harder lopen. Maar waar staan we nu? Hoe ver zijn we verwijderd van de klimaatdoelstellingen en die 55% reductie?

Ook vanuit het KVGO hebben wij te maken met het klimaatverdrag en bekijken we kritisch hoe we als sector het onderwerp energie & klimaat goed kunnen oppakken. Met nog een kleine acht jaar voor de boeg, zijn de klimaatdoelstellingen geen ver-van-ons-bed-show meer. We moeten keihard eraan werken en ik zie graag dat we vooral als keten gaan samenwerken om binnen 8 jaar deze doelen te behalen. Want geen enkele sector staat op zichzelf. Bij onze ecologische voetafdruk gaat het zowel om onze input als wat er met onze output gebeurt.

De som is meer dan het geheel der delen

Natuurlijk hebben we als grafische ondernemingen onze eigen verantwoordelijkheid als het gaat om klimaatdoelstellingen. Drukkerijen die overstappen op groene stroom, energiezuinige machines inzetten en met doordachte ontwerpen en on-demand printing verspilling voorkomen. Met onze climate calculator kunnen we goed de voetafdruk per order bepalen. Zo hebben we het nodige al ondernomen. Ook de papierfabrieken zijn vooruitstrevend bezig. En PRN pakt veel op als het gaat om het in kaart brengen en stimuleren van papierrecycling. Maar wat kunnen we nog méér met elkaar doen? Hoe kunnen we als keten samenwerken? Als de voetafdruk van onze toeleveranciers van papier en inkt bijvoorbeeld lager wordt, verlaagt dat ook die van ons. Denk aan gerecycled papier, groene stroom, zo efficiënt mogelijk transport, milieuvriendelijke inkten. En als onze grafische producten de drukkerij verlaten, wat gebeurt er dan? Hoe ziet dat transport eruit, hoe lang gaat het product mee, wordt het weer gerecycled? De som is meer dan het geheel der delen.

Laten we elkaar helpen

Met voorgenoemde heb ik het vooral over praktische, concrete zaken die aangeven dat we gelukkig al het nodige oppakken; binnen en buiten de sector. Maar is het genoeg? Met het nieuwe kabinet komt er ongetwijfeld weer veel nieuwe wet- en regelgeving op ons af. Laten we elkaar helpen, van elkaar leren; een kijkje bij elkaar in de keuken gunnen. Het KVGO is druk doende om te bepalen waar we nu staan en beleid te formuleren dat ervoor zorgt dat we als sector de klimaatdoelstellingen op tijd halen. We willen inzetten op CO2-besparing en daarmee verder kijken dan alleen energiebesparing. Naast onze leden laten we ook graag andere partijen in de keten zien wat wij doen en kunnen doen op dit vlak. Een stap verder is wat mij betreft een werkgroep voor de hele keten om zo samen beleid te formuleren en met praktische, uitvoerbare oplossingen te komen.

Naar het hogere fruit

Mijn oproep aan alle partijen in de keten is dan ook: laten we samenwerken en een werkgroep Klimaatdoelstellingen starten. Zo kunnen we met elkaar nadenken wat nog méér kan. Het laaghangend fruit hebben we namelijk allemaal nu wel geplukt. Maar hoe komen we bij het hogere fruit? Gaan we wachten tot de overheid iets oplegt of gaan we proactief aan de slag? Wat mij betreft dit laatste. Want ik wil voor mijn kleinkinderen ook een mooie wereld achterlaten.

Bram ter Beek is directeur van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen (KVGO), vice-voorzitter van het Informatiecentrum Papier & Karton, penningmeester van het A&O fonds Grafimedia en voorzitter van de Stichting Energieinkoop.

Interesse om de mogelijkheden tot samenwerken te verkennen? Neem contact op met Bram via b.ter.beek@kvgo.nl

Lees ook: #laatonshetblijvenmaken

Foto van Unsplash.com

Bram ter Beek

24 januari, 2022

Verder lezen

Scheidingswijzer papier en karton

Nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton stimuleert circulaire economie

De Scheidingswijzer Papier en Karton helpt bepalen welke producten wel en niet bij het oud papier mogen.

30 september, 2021

Veolia papier- en datavernietiging is een oudpapieronderneming

‘Oud papier, is daar brood mee te verdienen?’

Jan van der Roest over het werk en de uitdagingen bij Veolia papier- en datavernietiging.

25 september, 2022

Informatiecentrum verstuurt schoolkrant papier en karton

Met de scholencampagne informeert het IPK basisscholen over de gratis lesmiddelen over papier en karton.

29 september, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG