Select Page

Stichting PRN

prn-logoStichting Papier Recycling Nederland (PRN) is de uitvoeringsorganisatie van het inzamel- en herverwerkingsysteem van papier en karton. Dit zelfregulerende systeem bestaat sinds 1998 en is vastgelegd in een Papiervezelconvenant met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel is de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. Deze privaat-publieke samenwerking is uiterst succesvol en draagt bij aan de hoge recyclingresultaten van papier en karton in Nederland.

PRN is in 1998 opgericht door de gehele Nederlandse papier- en kartonketen. Via de bij haar aangesloten organisaties vertegenwoordigt PRN meer dan 70% van de ondernemingen die (producten van) papier en karton op de markt brengen. 365 gemeenten zijn bij PRN aangesloten. PRN is een voorbeeld van samenwerking in de keten met als doel efficiency en verduurzaming. Kijk voor meer informatie op www.prn.nl.