Select Page

Stichting PRN

prn-logoStichting Papier Recycling Nederland (PRN) werkt namens het bedrijfsleven samen met gemeenten aan een optimale papierrecycling.

Producenten en importeurs die papieren en kartonnen producten op de markt zetten, zijn verantwoordelijk voor het afvalbeheer daarvan. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen om jaarlijks minimaal 75% van de op de markt gebrachte niet-verpakkingen van papier en karton te recyclen. Zij doen dit vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid voor goed afvalbeheer. In het Papiervezelconvenant zijn hierover afspraken gemaakt.

PRN geeft uitvoering aan de afspraken in het Papiervezelconvenant. Doelstelling van PRN is om de inzameling en het hergebruik van oudpapier continu op een zo hoog mogelijk niveau te houden en te stimuleren. PRN meet de recycling van niet-verpakkingen en rapporteert daarover aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. PRN biedt daarnaast een garantie voor het geval dat de recyclingmarkt niet optimaal functioneert.

Oud papier is de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Recycling is daarom essentieel voor de grondstofvoorziening van de papierindustrie. De recyclingdoelstelling van 75 procent wordt ruimschoots behaald.
Producentenverantwoordelijkheid voor verpakkingen van papier en karton wordt uitgevoerd door Stichting Afvalfonds Verpakkingen.