Select Page

Post

milieukermerk-postJaarlijks worden miljoenen poststukken en pakketten vervoerd in Nederland. Daarmee wordt het milieu belast. Postbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid. De productie en verzending van postzendingen kan milieuvriendelijker. De grote postbedrijven van Nederland hebben daarom de handen ineengeslagen en Stichting Milieukeurmerk Post opgericht.

Met hulp van Stichting Milieukeurmerk Post kunnen organisaties hun postzendingen milieuvriendelijker produceren en verzenden. Dat kan door ontwerp- en grondstofkeuzes aan te passen, adressenbestanden op orde te brengen en gebruik te maken van leveranciers die het milieu minder belasten. Milieukeurmerk Post kijkt naar de gehele keten en geeft handvatten in de vorm van praktisch advies en een register van leveranciers. Door het logo van het Milieukeurmerk Post af te drukken kan een verzender aan ontvangers laten zien dat een postzending milieuvriendelijker is geproduceerd en verzonden. Kijk voor meer informatie op de website van Milieukeur Post.

post-ketenTNT Post is de grootste aanbieder van postdiensten. TNT Post biedt een programma waarbij de klant de mogelijkheid heeft om de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het verzenden van zijn post en pakketten te compenseren. De klant berekent zijn CO2-uitstoot en levert een bijdrage die door TNT Post wordt verdubbeld, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame projecten in Nederland. Lees meer… Verder biedt TNT Post de klanten groene tips voor een verdere verduurzaming van Direct Marketing activiteiten. TNT Post besteedt veel aandacht aan het terugdringen van bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Zo wordt gestreefd naar een duurzamer wagenpark, zuinige en hybride leaseauto’s, het ontwikkelen van emissievrije gebouwen en het samenwerken met leveranciers die duurzaamheid nastreven.