Select Page

Kringloop papier en karton

Nederland is een koploper op het gebied van de recycling van papier en karton. Gebruikt papier en karton gescheiden inleveren en recyclen is de gewoonste zaak van de wereld. Na gebruik van papier en karton worden de producten ingezameld, gereinigd en gesorteerd om weer te worden verwerkt tot nieuw papier of karton. Vervolgens kan de kringloop van papier en karton opnieuw beginnen! Papierrecycling betekent duurzaamheid. Het voorkomt afval, vermindert gebruik van hout en maakt de maatschappij bewust van haar eigen bijdrage aan verduurzaming.