Select Page

Soorten oudpapier

Oudpapier is veruit de belangrijkste grondstof voor nieuw papier en karton. Worden papiersoorten van verschillende kwaliteit op een grote hoop gegooid, dan ontstaat een grondstof van lage kwaliteit. Oudpapier en -karton worden daarom niet alleen ingezameld maar ook gescheiden. Dit gebeurt door de oudpapieronderneming. Voor de diverse soorten nieuw papier en karton (zoals krantenpapier, toiletpapier, golfkarton en vouwkarton) zijn verschillende soorten oudpapier nodig. Ingezameld gekleurd papier en karton krijgen een andere toepassing dan wit, bedrukt of beschreven kantoorafval. In algemene zin is een tweetal oudpapier en -karton stromen te onderscheiden:

  • Post Industrial Waste (PIW)
    Dit soort oudpapier is al dan niet bedrukt papier van kantoren, winkels, diensten en industrie. Denk aan afval van drukkerijen, snijafval bij de papiergroothandel of ingezameld oudpapier van kantoren. Dit papier is niet vervuild en in een aantal gevallen onbedrukt. Het is zeer geschikt voor hergebruik.
  • Post Consumer Waste (PCW)
    Het ingezamelde (bedrukte) huishoudelijke papier en karton wordt Post Consumer Waste genoemd. Ook deze oudpapier en -kartonsoort is geschikt voor hergebruik. Het is gemengd papier en karton en wordt vaak op kleur en soort gesorteerd, zoals naar verpakkingen en kranten of tjdschriften. Het sorteren gebeurt voor een deel handmatig en voor een deel met zeef- en luchtstroomtechnieken. Er wordt een scheiding gemaakt tussen de diverse kwaliteiten papier en karton. Van het gesorteerde papier en karton worden met een speciale pers grote balen gemaakt. Die balen worden geleverd aan papier- en kartonfabrieken.