Select Page

Recycling proces

recyclingNadat het oudpapier en -karton zijn ingezameld, gereinigd en gesorteerd, maakt de oudpapieronderneming er grote balen van. Deze gaan naar de papierfabriek. Oudpapier wordt daar opgelost in water. De papiervezels komen los van elkaar en er ontstaat papierpulp (een vezelbrij). Vervuiling in het oudpapier zoals nietjes, paperclips, plakband of stukjes plastic en zelfs zand of piepschuim worden met behulp van verschillende zeeftechnieken uit de vezelbrij gehaald. Als het voor het eindproduct nodig is wordt ook de drukinkt verwijderd. Door middel van flotatie wordt de inkt van de vezels gescheiden. Bij flotatie worden inktresten door middel van opstijgende (zeep)luchtbellen aan de oppervlakte gebracht. Samen met andere bestanddelen uit papier, onder andere kalk, kunnen deze resten worden gebruikt als grondstof voor bouwmaterialen zoals vulstof in lichtgewicht betonblokken. De vezelpulp kan vervolgens wit worden gemaakt met zuurstof, gebleekt met waterstofperoxide (H2O2) of ozon (O3). Nadat de pulp klaar is voor gebruik kan de papierproductie beginnen.