Select Page

Hoe werkt recycling?

PapierindustrieVoordat een gebruikte krant of doos nieuw papier of karton is geworden, is er veel gebeurd. De inzameling bij huishoudens is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Maar ook verenigingen, clubs, scholen en kerken zamelen oudpapier en -karton in. Dat geldt eveneens voor bedrijven, instellingen, kantoren en winkels. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het op laten halen van hun oudpapier en -karton door een oudpapieronderneming. Burger en bedrijfsleven leveren een forse bijdrage aan de inzameling. Van de totale jaarlijkse stroom ingezameld en verwerkt papier is 35% afkomstig uit particuliere huishoudens. De overige 65% komt bij het bedrijfsleven vandaan. Na inzameling volgt sortering. Bij de papierfabriek wordt pulp gemaakt van de balen oudpapier en volgt de papierproductie. Zo wordt oudpapier grondstof voor nieuw papier!