Select Page

Recycling

Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En zijn zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oudpapier vormt de basis voor grootste deel van nieuw papier en karton.

85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton (*).

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt (**).

recycling-logoNederland is een echt oudpapier land. De infrastructuur is zo ingericht dat oudpapier en -karton bijna overal en altijd dicht bij huis kunnen worden ingeleverd. Burgers, bedrijven en gemeenten maken samen de papier- en kartonkringloop mogelijk. Zij werken mee aan de verduurzaming van de samenleving. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oudpapier en –karton? 1 ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Door recycling in Nederland worden ruim 7 miljoen bomen niet geoogst en jaarlijks gespaard.

  • Koninklijke VNP Jaarverslag 2017
  • ** PRN monitor 2015, www.prn.nl