Select Page

Sector met ambitie

De papiersector maakt deel uit van een op biomassa gebaseerde circulaire economie. Biobased grondstoffen worden maximaal benut en energieverbruik en CO2-uitstoot continu gereduceerd. Het vergroten van toegevoegde waarde en klantwaarde van producten en diensten staat centraal.

De papierindustrie toont grote ambities als het op verduurzaming aankomt. Voorbeelden zijn:

  • halvering van het energieverbruik voor eindproducten van papier en karton in 2020;
  • continue verbetering van procesefficiëntie (7,3% in 2020 ten opzichte van 2015);
  • CO2-emissiereductie van 95% in 2050;
  • 100% sluiten van de biobased productenkringloop in 2030;
  • integrale benutting van grondstoffen (oudpapier en nieuwe grondstoffen);
  • 100% positieve herbruikbaarheid of recyclebaarheid van alle componenten die worden gebruikt bij de productie.