Select Page

Print en e-mail

Anti-greenwashing

Veel dienstverleners benaderen hun klanten met het verzoek voortaan alleen nog digitaal te factureren en rekeningoverzichten te ontvangen. Naast praktische en kostengerelateerde gronden, wordt daarbij dikwijls beweerd dat digitalisering van de rekening beter is voor het milieu. Wordt kritisch gekeken naar de impact van digitale communicatie, dan blijkt dat dergelijke oordelen niet op voorhand kunnen worden gegeven en dat sprake is van greenwashing. Worden ook CO2-opname, recycling en de groei van bos meegewogen, dan zouden de beweringen wel eens misleidend en onjuist kunnen zijn. Papier is een hernieuwbaar en recyclebaar natuurproduct. Wordt gekozen voor duurzaam geproduceerd papier uit verantwoord beheerd bos, dan is print een ecologisch duurzaam communicatiemiddel. Gevallen van greenwashing kunnen worden gemeld bij Papierenkarton.nl. De bedrijven die zich hier schuldig aan maken zullen worden benaderd.

Post en e-mail

De CO2-uitstoot van papieren post behelst 0,1% van de totale CO2-uitstoot die door Europese huishoudens wordt veroorzaakt. De CO2-uitstoot van het papier dat jaarlijks via de brievenbus bij een huishouden terecht komt bedraagt 14 kilo en is vergelijkbaar met:

  • 9 liter melk;
  • 5 cheeseburgers;
  • 6,6 minuten vliegen tijdens een transatlantische vlucht ;
  • 70 kilometer rijden met een gezinsauto (*).

Hierbij is nog geen rekening gehouden met:

  • de groei van de bosoppervlakte door productiebossen van de papierindustrie;
  • de CO2-reductie die wordt gerealiseerd door de grondstof van papier: bos;
  • de recycling van 86% van het op de markt gebrachte papier en karton.

Printen van e-mail

Veel e-mailberichten bevatten de volgende mededeling: please consider the environment before printing this e-mail. De intentie van deze mededeling is lovenswaardig. Als printen niet nodig is, dan is het duurzaam dit niet te doen. Echter, de mededeling kan haar doel voorbij schieten. De ontvanger wordt gevraagd niet over te gaan tot het gebruik van een recyclebaar, biologisch afbreekbaar en van hernieuwbare grondstoffen gemaakt product. De ontvanger wordt met de mededeling aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. En dat terwijl de verzender ge- dan wel ongevraagd informatie verstuurt en de suggestie wekt dat het verzenden van de e-mail geen milieu-impact heeft. Niets is echter minder waar! Ook het verzenden van een e-mail kost energie. Het meezenden van documenten, beelden en animaties verhoogt de CO2-uitstoot van een e-mail. Het verzenden van een mail met bijlage (document, plaatje, handtekening etc.) heeft een footprint die vergelijkbaar is met het maken en verzenden van een ansichtkaart.

Spam

Aan iedere verzonden e-mail ‘plakken’ daarnaast vele spamberichten. Deze worden vaak niet gezien, maar belasten het netwerk wel degelijk en kostenspam-mail-19097451 daardoor extra energie. Elektronische communicatie biedt efficiency, maar niet noodzakelijkerwijs meer duurzaamheid. Het onnodig verzenden van e-mails, sms-jes en Whatsapp-berichten is net zo goed een zaak van bewustwording als het onnodig printen van informatie op papier. Een vergelijking tussen een papieren en digitale Direct Marketing (DM) mailing kan worden gemaakt. De papieren mailing stoot indirect 9 tot 14 gram COuit. De digitale 6 gram. Met plaatjes en digitale handtekeningen is de uitstoot hoger. Of de digitale mailing milieuvriendelijker is de vraag. Het is algemeen bekend dat e-mailings minder impact en efficiëntie opleveren dan een papieren mailing. Studies tonen aan dat zeven e-mails moet worden verstuurd om hetzelfde resultaat te behalen als met een geadresseerde papieren DM-actie. Wordt de uitstoot bekeken op grond van effectiviteit, dan vertegenwoordigt een e-mailing een CO2-uitstoot die drie tot vier keer hoger ligt dan die van een papieren DM. Een mix van papieren en elektronische zendingen waarin de kracht van verschillende mediumtypen wordt benut, lijkt een goede oplossing.

(*) European mail industry platform (EMIP), The Facts of our Value Chain, 2008