Select Page

Papier versus digitaal

Het gebruik van papier is ondanks de digitale ontwikkelingen niet afgenomen. Integendeel! Het wereldwijde gebruik groeit jaarlijks. Digitale middelen worden steeds meer ingezet en bieden voor bepaalde toepassingen voordelen: snelheid, flexibiliteit en kostenreductie.

Het Franse rapport La Face Cachée de Numérique laat zien dat er wereldwijd circa twee biljoen smartphones, één biljoen computers, vijf tot zeven biljoen andersoortige connected devices en zo’n 45 biljoen servers actief zijn. De verwachting is dat er in 2017 8,4 biljoen connected devices zullen worden verkocht. Dat is 31% meer dan in 2016. In één uur tijd worden mondiaal acht tot tien miljoen e-mails verzonden (spam uitgezonderd) en vinden 180 miljoen Google zoekopdrachten plaats. De gemiddelde afstand die data afleggen bedraagt 15.000 km. 5,5 minuten internet gebruik levert net zoveel CO2-uitstoot op als de productie en de bezorging van een full colour papieren leaflet op A4 formaat (*).

ICT heeft een reële impact op de broeikasgassen en biodiversiteit. Denk aan het stroomverbruik voor het verzenden van e-mails en de belasting van de netwerken door spam. Kolen vormen de belangrijkste bron van stroom: een fossiele grondstof die opraakt en vervuilt. Greenpeace probeert grote bedrijven zo snel mogelijk te laten overschakelen op groene energie (#ClickClean). Of wat te denken van de matige recycling van digitale dragers? Goedbedoelde op een beter milieu gerichte maatregelen hebben soms een averechts effect omdat zij te eenzijdig de aandacht afleiden van de kern van duurzaamheid: de bewuste en zuinige omgang met grondstoffen. Via de onderstaande buttons is informatie te vinden die bewustwording en nuancering tot doel heeft.

(*) La Face Cachée de Numérique