Select Page

Wat is MVO?

MVO betekent het continu maken van afwegingen tussen People, Planet en Profit.  Een uniforme of beste aanpak ontbreekt. Iedere organisatie heeft een eigen MVO-profiel. Voor elke onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie spelen een rol. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. MVO kent zeven kernthema’s:

  • goed bestuur;
  • mensenrechten;
  • werkomstandigheden;
  • milieu;
  • eerlijk zaken doen;
  • consumenten (en klanten-)aangelegenheden;
  • maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling.

MVO behoort overeenkomstig het advies van de Sociaal Economische Raad (SER) De Winst van Waarden tot de kernactiviteiten van een onderneming. Duurzaam ondernemen heeft een milieuachtergrond, terwijl de term MVO een meer sociale achtergrond heeft.  De termen MVO en duurzaam ondernemen worden door elkaar gebruikt. Lees meer over MVO op de website van MVO Nederland.