Select Page

MVO in de praktijk

De implementatie van MVO in de bedrijfsvoering kost tijd en energie. Praktisch advies en eenvoudige hulpmiddelen kunnen ondernemers over de streep trekken bij de verduurzaming. Ondernemers die duurzaamheid willen implementeren in hun organisatie en activiteiten kunnen onder meer terecht bij:

MVO NL logoMVO Nederland is het nationale kennisinstituut en de nationale netwerkorganisatie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in één; hét startpunt voor alle ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. MVO Nederland is een bedrijvennetwerk, Zowel beginners, gevorderden als koplopers en zowel MKB als het grootbedrijf zijn bij dit netwerk aangesloten. MVO Nederland laat hen de marktkansen van MVO zien, faciliteert onderlinge samenwerking en geeft praktische informatie om concreet met MVO aan de slag te gaan. MVO Nederland is in 2004 opgericht door het Ministerie van Economische Zaken. Binnen het netwerk van de onafhankelijke stichting MVO Nederland werken brancheorganisaties, bedrijven, NGO’s, onderzoeksinstellingen, onderwijs en andere overheden samen om MVO direct te vertalen naar marktkansen in de branche, de regio en de keten. Kijk voor meer informatie op mvonederland.nl.

Web StichtingStimularStichting Stimular is in 1990 opgericht door het bedrijfsleven en overheden. Stimular stimuleert het midden- en kleinbedrijf (MKB) op het gebied van afval- en emissiepreventie, energiebesparing en milieuzorg. Stichting Stimular verspreidt kennis over Duurzaam Ondernemen en ontwikkelt praktische instrumenten voor het midden- en kleinbedrijf en organisaties die daarmee vergelijkbaar zijn. Doelstelling is ondernemers en directies bij bedrijfsbeslissingen een hoger bedrijfsrendement, een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij te laten nastreven. Daartoe wordt praktisch advies gegeven aan bedrijven. Zo is de Milieubarometer geïntroduceerd. Dit monitorinstrument voor bedrijven en instellingen geeft in één oogopslag de milieukosten en milieulasten van een bedrijf in beeld. Kijk voor meer informatie op www.milieubarometer.nl. Ook heeft Stimular de CO2-scan ontwikkeld. Daarmee ontvangen ondernemers een advies bestaande uit een CO2 balans, besparingstips op het gebied van energiegebruik en vervoer. en een visuele weergave van de te behalen CO2-besparing. De tips hebben een terugverdientijd van maximaal vijf jaar.

Web rvoDe Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemend Nederland bij duurzaam, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving. RVO.nl is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, waaronder de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.