Select Page

ISO

Web isoDe Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)-normen geeft eisen voor kwaliteitsmanagement. De eerste ISO-norm dateert van 15 maart 1987. ISO-normen zijn er op verschillende niveaus en voor verschillende onderwerpen. Ook op het gebied van duurzaamheid  gelden ISO-normen. ISO 14001 vereist dat een organisatie niet alleen de naleving van wettelijke eisen waarborgt, maar ook die van de overige eisen die door de organisatie worden onderschreven. Dat kunnen de door de overheid gehanteerde duurzaamheidscriteria zijn. Diverse ISO-normen zijn van belang in het kader van MVO. Voorbeelden zijn de normen:

ISO 14001

De ISO 14001-norm behoort tot de ISO 14000 serie en wordt wereldwijd toegepast om milieumanagementsystemen op te zetten en te certificeren. Doel: het beheersen en verbeteren van prestaties op milieugebied. Via een milieumanagementsysteem wordt structureel aandacht besteed aan milieu in de bedrijfsvoering. Twee uitgangspunten staan centraal:

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersing van milieurisico’s.
  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van de organisatie.

ISO 14001 is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm. Meer informatie

ISO 26000

De standaard ISO 26000 is geïntroduceerd in 2010. ISO 26000 is de internationale richtlijn voor MVO. De richtlijn heet officieel ‘Guidance on Social Responsibility’. ISO 26000 helpt organisaties hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te bepalen en geeft adviezen over de verankering van MVO binnen organisaties. Ook probeert ISO 26000 een uniform MVO-begrippenkader te introduceren.

ISO 26000 geeft invulling aan de kernthema’s van MVO en kent een stappenplan voor het invoeren van duurzaamheid in het bedrijf:

  • bepalen van de relatie tussen MVO en de kernmerken van de organisatie;
  • begrijpen van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie;
  • integreren van MVO in de gehele organisatie;
  • communiceren over MVO;
  • vergroten van de geloofwaardigheid;
  • monitoren en verbeteren van MVO-activiteiten.

Meer informatie

De gratis online ISO 26000 quick scan is ontwikkeld door CSR Academy, een gespecialiseerd MVO-adviesbureau. De quick scan is bedoeld om een idee te geven van de inhoud van ISO 26000. Maar ook om bedrijven een eerste indicatie te geven over de mate waarin de organisatie reeds voldoet aan ISO 26000. De scan bestaat uit 14 stellingen . Binnen 10 minuten volgt een score en een oordeel op ISO 26000. Kijk voor meer informatie op www.iso26000scan.nl.