Select Page

Duurzaam inkopen

Duurzaam inkopen betekent dat bij de inkoopbeslissing rekening wordt gehouden met duurzaamheidscriteria. Het inkoopproces is dus niet alleen gericht op financiële en kwaliteitseisen. De overheid neemt op het gebied van duurzaam inkopen een belangrijke positie in. Met haar duurzaam inkoopbeleid tracht de overheid de markt te verduurzamen. Alle rijksoverheden nemen sinds 2010 duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee bij hun inkopen. De rijksoverheid wil zo het goede voorbeeld geven en de markt voor duurzame producten stimuleren. Ook wil zij innovatie bij bedrijven bevorderen. De doelstellingen gelden voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten, zoals papier en meubilair. De inkoopcriteria bevatten principes en criteria voor:

  • duurzaam bosbeheer;
  • de handelsketen;
  • het ontwikkelen, toepassen en beheren van certificeringssystemen.

De Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) toetst verschillende certificeringsystemen voor duurzaam bosbeheer en handelsketen aan deze inkoopcriteria. Op deze wijze wordt bepaald welke certificaten voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voldoen aan de eisen van de Nederlandse overheid. In Nederland zijn dat in ieder geval FSC en PEFC.

Met de sociale voorwaarden in haar beleid wil de overheid haar inkoopkracht positief inzetten om sociale omstandigheden in de inkoopketen te verbeteren. Denk bijvoorbeeld aan het afschaffen van kinderarbeid en het bieden van een eerlijk loon voor arbeid in productielanden. De sociale voorwaarden gaan op dit moment voornamelijk over internationale thema’s.