Select Page

Klimaatverdrag Parijs

klimaatverdrag-Parijs-lgVerduurzaming betekent zuiniger en bewuster omgaan met grondstoffen en minder CO2-uitstoot. Met het het Verenigde Naties-klimaatverdrag van Parijs (december 2015) hebben bijna alle landen van de wereld aangegeven dat zij verdere klimaatontwrichting willen voorkomen.

De afgesproken doelstellingen zijn:

  • een (gemiddelde) temperatuurstijging van 1,5, maximaal twee graden;
  • een nationaal klimaatplan voor alle leden van de Verenigde Naties;
  • een evaluatie van het klimaatbeleid van alle landen om de vijf jaar;
  • de Europese Unie zal haar emissies tegen 2030 verminderen met 40% ten opzichte van 1990;
  • de stijging van de uitstoot van broeikasgassen moet zo snel mogelijk worden gestopt;
  • rond 2050 met er een evenwicht zijn tussen de uitstoot van broeikasgassen en het vermogen van de natuur om ze te absorberen;
  • rijke ontwikkelde landen moeten ontwikkelingslanden ondersteunen hun uitstoot te verminderen. Hiertoe wordt een fonds gecreëerd.
De primaire bron van papier en karton is hout. Bomen nemen CO2 op. Mede door de papierindustrie groeit het Europese bos.