Select Page

Ecologische voetafdruk

ecologische_voetafdrukIedere wereldburger gebruikt een gedeelte van de beschikbare ruimte op aarde. Alle consumptie kan worden omgerekend in een oppervlakte die voor de productie ervan nodig is. Met de ecologische voetafdruk wordt het verbruik van grondstoffen en energie omgezet in benodigde ruimte op aarde en uitgedrukt in hectares.

De gemiddelde voetafdruk per inwoner verschilt. Nederland is een rijk land met een hoge levensstandaard. De gemiddelde Nederlander heeft een voetafdruk van 4,1 hectare. Inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten zijn koplopers. Hun voetafdruk bedraagt 10,7 hectare.  Inwoners van de Verenigde Staten hebben een voetafdruk van 8,0 hectare. Een Keniaan daarentegen heeft een afdruk van 1,1 hectare. Met de ecologische voetafdruk kan de milieu-impact van verschillend consumptiegedrag (leefstijlen) of van verschillende bevolkingsgroepen (landen) met elkaar worden vergeleken. Zou alle bruikbare ruimte op aarde eerlijk worden verdeeld over alle mensen en de natuur daarnaast voldoende ruimte krijgen om zichzelf te herstellen, dan zou elke bewoner een gemiddelde  een voetafdruk van 1,7 hectare hebben. Dit heet het Eerlijk Aarde-aandeel.

In de 20e eeuw is de wereldbevolking 34 keer meer materialen, 27 keer meer mineralen, twaalf keer meer fossiele brandstoffen en 3,6 keer meer biomassa gaan gebruiken dan in de eeuwen daarvoor. De stijging van de wereldbevolking en een toenemende welvaart zijn de belangrijkste oorzaken. De mondiale ecologische voetafdruk is veel groter dan de aarde aan kan. Sinds 1988 gebruikt de mens meer dan de aarde opbrengt. De trend laat een continue overconsumptie zien. De uitstoot van CO2 kan niet meer door de aarde worden geabsorbeerd. Minder en efficiënter gebruik van grondstoffen is noodzaak, hergebruik aan te bevelen. De vijf belangrijkste prioriteiten voor de gemiddelde Nederlander om de Mondiale Voetafdruk te verkleinen zijn:

  • vervoer per auto en motor;
  • vlees- en zuivelgebruik;
  • vliegen;
  • verwarming;
  • voorzieningen op stroom (*).


(*) Jan Juffermans, Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk (Over de mondiale gebruiksruimte, duurzaamheid en mensenrechten), 2006