Select Page

Biobased economy

Een economie waarin hernieuwbare energiebronnen worden gebruikt is een biobased economy. De omslag van het gebruik van eenmalig bruikbare (fossiele) naar hernieuwbare energie wordt steeds belangrijker:

  • de fossiele bronnen raken op. De vraag naar energie neemt wereldwijd toe. Krapte op de markt voor fossiele energie zal het gevolg zijn;
  • de stijgende vraag naar en verminderend aanbod van fossiele energie zal de prijs daarvan doen stijgen;
  • het gebruik van fossiele brandstoffen veroorzaakt uitstoot van grote hoeveelheden CO2. De klimaatverandering wordt mede hierdoor veroorzaakt.

Gras en lucht foto

Technologische kennis en innovatie maken het steeds beter mogelijk om bestanddelen van planten, bomen, gewassen en dierlijke reststromen te benutten. Bioraffinage is het uiteenrafelen van groene grondstoffen in diverse producten. Denk aan nieuwe vezels en voedingsstoffen, nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie en duurzame energie. Naast minder emissies, efficiënter grondstoffengebruik, kostenreductie en energiebesparing, biedt de Biobased economy kansen voor bedrijven en ketens, zoals de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe producten, technologieën en concepten. De papier- en kartonindustrie is koploper in de Biobased economy. Zij gebruikt niet alleen de vezels uit hout maar alle componenten die daarin aanwezig zijn. Als de vezels zijn losgemaakt blijven grondstoffen over die efficiënt worden gebruikt. Als energie of als grondstof voor andere producten.

De papier- en kartonindustrie werkt samen met andere sectoren, zoals de chemie en agrofood. In The Dutch Biorefinery Cluster delen diverse partijen kennis over het toepassen van biomassa. Ook wordt samengewerkt en kunnen elkaars afvalstromen (bijvoorbeeld vezels) worden gebruikt.