Select Page

Bio energie

Door bioraffinage (verbranding, vergassing of vergisting van de organische materialen) ontstaan voedingsstoffen, nieuwe grondstoffen voor de chemische industrie en duurzame energie. Door bio-energie wordt het gebruik van fossiele brandstoffen verminderd. Dat geldt ook voor de uitstoot van CO2. De COdie in hout en oudpapier zit is eerder aan de lucht ontrokken en komt vrij bij verbranding. Per saldo is de uitstoot 0 of CO2-neutraal. Bio-energie is, in tegenstelling tot kolen, olie en aardgas, geen eindige bron en dus duurzaam.

                                                                                 Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (*).

Veel papierfabrieken gebruiken restafval (schors, hars en blaadjes van bomen) als energiebron en zijn grotendeels zelfvoorzienend in hun energiebehoefte. De Scandinavische papierindustrie geldt als een grote energieleverancier. De papierindustrie levert grondstof voor nieuwe producten en andere gebruikers. Hierbij valt te denken aan pulp, bio-chemicaliën, bio-ethanol en bio-energie. Het doel is om maximale waarde te creëren uit houtvezels en agrarische producten.

(*) CEPI, Sustainability Report, 2011