Select Page

Duurzame productie

Tegenover een toenemende vraag naar grondstoffen staat een afnemend aanbod. Er zijn twee typen grondstoffen: hernieuwbare en niet-hernieuwbare. Mineralen en fossiele brandstoffen zijn voorbeelden van niet-hernieuwbare grondstoffen. Daarvoor geldt: op is op. Denk aan olie, de grondstof van bijvoorbeeld plastic. Water, zon, lucht en agrarische grondstoffen (zoals hout en gewassen) zijn wel hernieuwbaar. De papierindustrie gaat zeer zorgvuldig om met grondstoffen. Duurzaamheid is noodzaak. Behoud en duurzaam beheer van de grondstoffen zijn bestaansvereisten. Zonder hout geen papier.

                                                                  De papierindustrie heeft haar CO2-uitstoot sinds 1990 verminderd met 40%.

papierfabriekSinds 1990 heeft de papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 40% (*). De papierindustrie is koploper in de Biobased economy. Geen sector gaat zo ver in het optimaal (her)gebruiken van grondstoffen en restafval. De industrie heeft de omslag gemaakt van product- naar cyclus denken. De unieke en duurzame eigenschappen van hout, papier en karton maken dit mogelijk. Bij het maken van papier past de industrie duurzame beginselen toe:

  • minder grondstoffen- en energiegebruik wordt nagestreefd;
  • wanneer energie wordt gebruikt dan zo bewust mogelijk en bij voorkeur middels alternatieve energie en/of bio-energie;
  • zijn fossiele grondstoffen noodzakelijk dan worden deze zo efficiënt mogelijk ingezet.

 

(*) CEPI, Sustainability Report, 2011.