Select Page

Duurzaam hout

ADV_Papier&Karton_1500 voetbalvelden_150x100mmBomen leggen broeikasgassen vast. Verantwoord beheerde bossen dragen bij aan de vermindering van de klimaatverandering en houden rekening met de biodiversiteit. Om een hernieuwbare bron te blijven moet bos duurzaam worden beheerd. De papierindustrie werkt met diverse certificeringschema’s die daarvoor een garantie geven. Voorbeelden zijn FSC en PEFC. Kijk voor meer informatie over keurmerken op deze website.

Niet alle bossen worden op verantwoorde wijze beheerd. Het verdwijnen van grote arealen bos is de belangrijkste reden dat certificering van duurzaam bosbeheer in de jaren ’90 is ontstaan. Mede door de grote productiebossen van de hout- en papierindustrie groeit de bosoppervlakte in Europa. Met 1500 voetbalvelden aan bos. Elke dag weer! Sinds 1950 is het Europese bos met maar liefst 30% gegroeid (*).

(*) Food and agriculture organization (FAO) of the United Nations (UN) , Global Forest Assesment 2010, FAO Forestry Paper 163 (figuur 2.4) en FAO and Economic Commission for Europe of the United Nations (UNECE), The development of European forest resources, 1950 to 2000: a better information base, 2003, grafiek 70.