Select Page

Recycling

Papier en karton zijn unieke producten. Naast een eindeloos hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt, worden zij milieubewust geproduceerd. En zijn zij na gebruik voedsel voor nieuwe producten. Oudpapier vormt de basis voor nieuw papier en karton. 85% van het in Nederland gemaakte nieuw papier en karton bestaat uit gerecycled oudpapier en -karton (*). 86% van het gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt (**).

Recycling van papier en karton biedt grote voordelen.recycle

  • Vermindering van de afvalberg
  • Duurzame inzet van gebruikte materialen
  • Minder gebruik nieuwe grondstoffen
  • Reductie energie- en waterverbruik
  • Verlaging van de CO2-uitstoot
  • Vergroting betrokkenheid samenleving bij verduurzaming

In Nederland wordt jaarlijks circa 2.454.000 ton oudpapier en -karton ingezameld en gerecycled. Hoeveel bomen hoeven niet te worden geoogst door het inzamelen en hergebruiken van het oudpapier en –karton? Eén ton (1.000 kg) papiergewicht bespaart 3,3 bomen. Dat betekent dat bijna 7,5 miljoen bomen niet hoeven te worden geoogst en dus worden gespaard.

  • * Koninklijke VNP Jaarverslag 2016
  • ** PRN monitor 2016