Select Page

Cradle to cradle

Web CtoCCradle to Cradle (C2C) is een nieuwe kijk op duurzaam ontwerpen. Met het boek Cradle to Cradle: remaking the Way We Make Things (2002) publiceerden William McDonough en Michael Braungart hun kijk op een volledig hergebruik van stoffen. C2C gaat er vanuit dat materialen van een product volledig zijn te hergebruiken óf volledig afbreekbaar zijn. C2C gaat verder dan een normaal recyclingproces. Daarin wordt een afvalproduct opnieuw tot grondstof verwerkt om een nieuw product uit te maken. Vaak verliest het materiaal hierbij kwaliteit. Papier en karton kunnen zes tot zeven maal worden hergebruikt. Bij C2C is sprake van ´upcycling´ (van wieg tot wieg) in plaats van downcycling (van wieg tot graf). C2C is een nieuwe manier van ondernemen. Produceren zonder kwaliteitsverlies en restproducten staat centraal. Afval van het gebruikte product vormt bij Cradle to Cradle grondstof voor een nieuw product. Dit komt doordat de afvalstoffen worden gerecycled in hun eigen kringloop. C2C onderscheidt twee kringlopen: de biologische en de technische kringloop. De biologische kringloop bestaat uit organische stoffen, die na hun ´werkzame´ leven te composteren zijn. Niet-organische stoffen vormen de technische kringloop: onderdelen van producten blijven circuleren als waardevolle grondstoffen voor de industrie.