Select Page

Duurzaam gebruik

Duurzaamheid gaat over het evenwicht tussen mensen, milieu en bedrijf. Het is een verdelingsvraagstuk waar iedere gebruiker van grondstoffen en eindproducten mee van doen heeft. Zorgvuldig en bewust gebruik zijn kenmerken van duurzaamheid. Daar horen afvalreductie en hergebruik bij. Voorbeelden van hergebruik zijn recycling en Cradle to cradle.