Select Page

Klimaat neutraal

Met de term klimaatneutraal wordt bedoeld dat er geen gassen worden uitgestoten die bijdragen aan klimaatverandering. Reductie en selectiever gebruik van grondstoffen staan centraal in een klimaatneutraal beleid.