Select Page

Energie neutraal

Wanneer over een jaar gemeten het energiegebruik van bijvoorbeeld een gebouwd object (zoals een woning of een kunstwerk) tenminste nul is, wordt gesproken van energieneutraal. Het begrip energieneutraal staat voor het niet meer energie verbruiken dan op duurzame wijze wordt opgewekt.