Select Page

Duurzaamheid en CO2

De klimaatverandering is merkbaar. De aarde warmt op. Klimaatverandering is niet uniek. Het klimaat wijzigt continu. De Verenigde Naties voorspellen een temperatuurstijging van 1,4 tot 5,8 °C voor deze eeuw. Temperatuurstijgingen hoger dan 2°C kunnen grote veranderingen met zich meebrengen voor mens en milieu. Actie is vereist. Steeds meer organisaties nemen verantwoordelijke stappen om uitstoot van COte verminderen.

Bio-energie

Dit kan met bio-energie die voortvloeit uit verbranding van bijvoorbeeld oudpapier of hout(resten). Hout (en daarmee papier) slaan CO2 op. Deze opgeslagen CO2 komt pas vrij bij verbranding. De CO2 die vrijkomt is eerst opgeslagen in het hout. De uitstoot is bij verbranding per saldo nul. De papier- en kartonindustrie is mede door het gebruik van bio-energie in staat om voor een groot deel te voorzien in haar eigen energievoorziening.

Energiereductie

Het verminderen van energiegebruik is een belangrijke stap naar een duurzamere samenleving. Minder verbranding van fossiele brandstoffen betekent minder CO2-uitstoot. De papierindustrie heeft haar uitstoot in de afgelopen decennia sterk gereduceerd.

Duurzame energie

Het gebruik van duurzame energie zorgt voor een reductie van CO2-emissie. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van energiebronnen die geen CO2 uitstoten. Te denken valt aan:

  • Waterkracht
  • Windenergie
  • Zonne-energie

Op het gebied van CO2 en duurzaamheid wordt een aantal kwalificaties gebruikt: COneutraal, Energie neutraal en Klimaat neutraal.