Select Page

CO2 en papier

CO2 in papier

Bomen halen CO2 uit de lucht en slaan dit op. Ook houtproducten, zoals papier en karton, blijven de CO2 binden totdat ze verbranden of verrotten. Opgeslagen CO2 komt dus niet vrij wanneer een boom is gekapt. Door recycling blijft de CO2 nog langer bewaard in een drager. Papier en karton zijn CO2-opslag.

CO2-uitstoot productie

website BoomBij de productie van papier komt CO2 vrij. Geen industrie gaat zo zorgvuldig om met grondstoffen als de papierindustrie. Duurzaamheid is noodzaak. Om goed inzicht te krijgen in de CO2 emissie en de samenstelling van papier heeft de papierindustrie het Paper Profile ontwikkeld. Het is een vrijwillig systeem waarin de papierproducenten met elkaar vergelijkbare informatie plaatsen, inclusief duurzaamheidsaspecten. Hoeveel brandstof is ingekocht om het papier te maken? Uit welke bossen komt het hout? Hoe groot is de uitstoot van afvalstoffen in water en lucht? Al die gegevens staan in het Paper Profile. Kijk voor meer informatie op www.paperprofile.com.

Tussen 2005 en 2013 heeft de Europese papierindustrie haar CO2-uitstoot per ton geproduceerd papier verminderd met 22% (*).

Bio-energie

(Oud)papier en hout kunnen worden gebruikt als grondstof en brandstof. De papierindustrie benut het hout zo volledig mogelijk om er meer waarde mee te creëren. Hout bestaat uit meer dan vezels voor de papierproductie. Denk aan de lignine die de vezels bindt. Door bioraffinage (verbranding, vergassing of vergisting van de organische materialen) ontstaan grondstoffen voor toepassingen in voedsel, medicijnen, veevoer, chemicaliën en biobrandstoffen. Bij verbranding komt de in het papier of karton opgeslagen CO2 weer vrij. Het betreft CO2 die eerder aan de lucht is ontrokken. Per saldo is de CO2-uitstoot dan nul. (Oud) papier en hout zijn duurzame energiebronnen. De CO2-kringloop is gesloten. Het totale proces is CO2-neutraal.

       Meer dan de helft van de door de Europese papierindustrie gebruikte energie is bio-energie (*).

(*) CEPI Key statistics 2014.