Select Page

Bos = CO2-reductie

Papier begint bij bomen. Hout is de primaire bron van papier en karton. Het is een duurzame en hernieuwbare grondstof die biologisch afbreekbaar is en niet vervuilt. Bomen halen CO2 uit de lucht en zetten die CO2 om in zuurstof (O2). De bomen slaan de koolstof (C) op. Hierdoor vermindert de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dit proces gaat door totdat de boom wordt verbrand of sterft. De CO2 die dan vrijkomt is eerder aan de lucht onttrokken. Bomen hebben een lange levensduur. Hoe ouder de boom, hoe minder CO2 deze opneemt. Jonge bomen uit de productiebossen van de houtindustrie nemen veel COop. Tel daarbij op de zuurstofemissie en de waterregulering door bomen en het belang van bos voor de leefbaarheid van de aarde is duidelijk.

bos-productie-1De CO2-opslag van verschillende boomsoorten is onder meer afhankelijk van hun groeilocatie. Europese bomen leggen gemiddeld 150.000 kilo CO2 per hectare vast. Bomen uit het tropisch regenwoud  leggen ongeveer 300.000 kilo per hectare vast. In de periode 2005-2010 is per jaar circa 870 miljoen ton CO2 opgenomen door het Europese bos. Dat staat gelijk aan 10% van de totale Europese CO2-uitstoot (*).

                                                Bomen halen COuit de lucht en zetten die COom in zuurstof (O2)

Bomen hebben naast hun eigen CO2-opslag ook een positief effect op de CO2-opslag van de totale biomassa (inclusief struiken en planten) van het bos, zowel boven als onder de grond. Hierdoor kan de totale CO2-opslag van een met bomen aangeplante hectare grond oplopen tot meer dan 300.000 kilogram in Europa en meer dan 600.000 kilogram in de tropen. Onderzoekers van Wageningen UR (University & Research centre) hebben in 2013 in Nature Climate Change echter een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat de opnamecapaciteit voor CO2 van de Europese bossen als geheel zijn grens heeft bereikt. De onderzoekers pleiten voor een onderscheid tussen natuurbossen en productiebossen voor de bio-economie. Die laatste bossen, waaronder de productiebossen van de hout/papierindustrie zijn nodig om de groeiende uitstoot van CO2 te reduceren.

Hout en papier zijn ook te gebruiken als biobrandstof. De in het hout opgeslagen CO2 komt dan weer vrij. Het betreft CO2 die eerder aan de lucht is ontrokken. Per saldo is de CO2 uitstoot dan dus nul. Daarmee is hout ook een duurzame energiebron. De CO2-kringloop is gesloten. Het totale proces is CO2-neutraal.

(*) UN/UNECE/FAO,  State of Europe’s Forests, 2011.