Select Page

CO2

De mens draagt bij aan de klimaatverandering. Bij verbranding van gas en olie komt koolstofdioxide (CO2) vrij. CO2 is een broeikasgas. Het gebruik van fossiele brandstoffen, de industriële veeteelt en mondiale ontbossing hebben geleid tot een hoge concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer. Dit is de directe oorzaak van de klimaatontwrichting. De hoge concentratie COin de atmosfeer leidt tot temperatuurstijgingen. Die brengen grote veranderingen met zich mee voor mens en milieu.