Select Page

Duurzaamheid

Het klimaat verandert. De wereldbevolking groeit. De voorraad bodemschatten staat onder druk. De dreiging van schaarste is aanwezig. Willen ook toekomstige generaties in hun eigen behoeften kunnen voorzien dan zal het leefpatroon van nu moeten veranderen. Duurzamer handelen is noodzaak. Met het Klimaatverdrag van Parijs is dat erkend. We werken toe naar een circulaire economie.

Papier en karton kunnen daarbij helpen. Het zijn duurzame en innovatieve producten. Zij hebben een hernieuwbare bron, worden duurzaam geproduceerd en zijn recyclebaar. Alle bij de productie, distributie en handel betrokken partijen kunnen een bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de eindproducten van papier en karton. Hoe? Door ketensamenwerking. Samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis zijn essentieel. De papier- en kartonindustrie neemt het voortouw. Niet alleen op het vlak van samenwerking maar ook met hoge verduurzamingsambities.