Select Page

Duurzaam papier en karton

1500 voetbalvelden web 125x125mm

Papier en karton zijn dé grondstoffen voor een circulaire economie!

Papier en karton zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Van prachtig ingepakte cadeaus tot wc-papier, van verhuisdozen tot memoblokjes, geld en het pak hagelslag op de ontbijttafel. Papier en karton zijn overal. Maar wist je ook dat papier en karton zeer duurzame producten zijn? Papier en karton worden meestal gemaakt van houtvezels. Deze zijn afkomstig uit hout en oudpapier. Papier en karton zijn dus natuurproducten die ook nog eens goed recyclebaar zijn. Papier en karton zijn klaar voor een circulaire economie.

  • Bos = CO2-reductie. Papier is CO2-opslag. Lees meer…
  • Hout = een hernieuwbare grondstof.  Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid en alle door Nederlandse papierfabrieken gebruikte verse houtvezels komen uit duurzaam beheerd bos.
  • Papierproductie = energiereductie + bio-energie. De papierindustrie is koploper in de biobased economy. Geen industrie zet zo zwaar in op energie- en waterreductie als de papierindustrie. Meer dan de helft van de bij de productie gebruikte energie is bio-energie.
  • Papier en karton = 84% recyclingLees meer…
  • Oud papier = belangrijkste grondstof nieuw papier. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Lees meer…