Select Page

Duurzaam papier en karton

1500 voetbalvelden web 125x125mm

Papier en karton zijn dé grondstoffen voor een circulaire economie!

Papier en karton zijn niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Van prachtig ingepakte cadeaus tot wc-papier, van verhuisdozen tot memoblokjes, geld en het pak hagelslag op de ontbijttafel. Papier en karton zijn overal. Maar wist je ook dat papier en karton zeer duurzame producten zijn? Papier en karton worden meestal gemaakt van houtvezels. Deze zijn afkomstig uit hout en oudpapier. Papier en karton zijn dus natuurproducten die ook nog eens goed recyclebaar zijn. Papier en karton zijn klaar voor een circulaire economie.

  • Bos = CO2-reductie. Papier is CO2-opslag. Lees meer…
  • Hout = een hernieuwbare grondstof.  Het Europese bosoppervlak is sinds 1950 met 30% gegroeid en alle door Nederlandse papierfabrieken gebruikte verse houtvezels komen uit duurzaam beheerd bos.
  • Papierproductie = energiereductie + bio-energie. De papierindustrie is koploper in de biobased economy. Geen industrie zet zo zwaar in op energie- en waterreductie als de papiersector. Meer dan de helft van de bij de productie gebruikte energie is bio-energie.
  • Papier en karton = 84% recyclingLees meer…
  • Oud papier = belangrijkste grondstof nieuw papier. 85% van het in Nederland gemaakte papier en karton bestaat uit oudpapier. Lees meer…

Verduurzaming verpakkingen en printmedia

Al bij het ontwerp van een verpakking kunnen bepaalde toevoegingen worden vermeden. Ontwerper en opdrachtgever kunnen daar uitdrukkelijk rekening mee houden. Dat heet Design for Recycling. Het ontwikkelen van succesvolle duurzame verpakkingen gaat verder dan de keuze voor minder en ander materiaal.  Ook het verpakkingsproces en de logistiek, het aankoop- en weggooi-gedrag van klanten en de verpakkings- en duurzaamheidsstrategie van het bedrijf kunnen worden meegewogen. De papierindustrie wordt gedreven door duurzame ambities. Het klimaatakkoord van Parijs is daarbij leidend: een 95% CO2-reductie in 2050. ‘Parijs’ betekent een halvering van de CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van die van 1990. In 2030 is de Nederlandse economie ook nog eens circulair. Om dat te realiseren zet de papier- en kartonindustrie vol in op technologische vernieuwingen, ketensamenwerking en nieuwe producttoepassingen die kansen bieden. Renew, Reduce, Re-use en Recycling zijn de belangrijkste stappen voor papier en karton om vorm te geven aan een circulaire economie. Samenwerking met ketenpartners uit de verpakkingswereld en media kan zorgen voor duurzame resultaten en de papierindustrie helpt haar ketenpartners daarbij graag. Twee belangrijke initiatieven zijn: