Select Page

Disclaimer

Deze website is van Papierenkarton.nl. Papierenkarton.nl zet zich met de grootste zorg in dat de informatie die zij op deze website verstrekt juist en actueel is. Papierenkarton.nl geeft geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie op deze website.

Papierenkarton.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit uw toegang tot www.papierenkarton.nl of het door u afgaan op en/of gebruiken van informatie die op deze website wordt verstrekt. Ook aanvaardt Papierenkarton.nl geen aansprakelijkheid voor directe of gevolgschade, in welke vorm ook, die voortvloeit uit doorverwijzingen (links) op haar website naar websites van derden.