Folder Natuurlijk Papier & Karton

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SDG 13: klimaatactie

Duurzaam ontwikkelingsdoel 13: klimaatactie

SDG 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat beoogt klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. De effecten van klimaatverandering vormen een bedreiging voor mens en natuur.

Praktijkvoorbeelden papier- en kartonketen:

Onze artikelen

bomen hernieuwbare grondstof voor vele producten

Bomen: hernieuwbare grondstof voor papier – en 5000 andere producten

Deze infographic van GreenSource laat zien wat van bomen wordt gemaakt.

16 augustus, 2021

papierafval: van tekening naar recycling

Papierafval: van tekening naar recycling

3 maart, 2022

Boek Duurzaam Uitgeven: verduurzaming printuitgaven

6 november, 2018