Select Page

Kunst

Waarmee worden grootse ideeën tastbaar gemaakt? Met papier en karton! Denk aan de eerste schetsen die leiden tot een meesterwerk. De openingswoorden van een lied, die op een kladblaadje worden geschreven. De verbeelding van een bouwconcept, maar ook het definitieve kunstwerk dat door kunstenaars met papier en karton wordt vorm gegeven. Papier en karton worden in of voor diverse kunstdisciplines gebruikt. Tekeningen, manuscripten, miniaturen, Japanse prenten, kamerschermen, installaties, foto’s, of als onderdeel van een collage. Bijzondere kunstvormen van papier en karton zijn de papier vouwkunst (Origami), de papier knipkunst (Kirigami) en de papierarchitectuur.