Select Page

Herkomst cellulose

Nederland heeft een beperkte houtindustrie. Houtvezels voor de Nederlandse papierindustrie komen uit oudpapier of uit geïmporteerde cellulose. 85% van de door de Nederlandse papier- en kartonfabrieken gebruikte houtvezels zijn afkomstig uit oudpapier. De importvezels komen 100% uit duurzaam beheerde bossen. Circa 75% van de door de Europese papierindustrie gebruikte verse houtvezels komt uit gecertificeerd bos. In 2010 was dat nog ruim 71% (CEPI Sustainability rapport 2013).

Herkomst Cellulose