NIEUW! Folder Natuurlijk Papier & Karton

Recycling & duurzaamheid

Wereldwijd werken we toe naar een circulaire economie. Papier en karton passen hierin. Zij hebben een hernieuwbare bron, worden duurzaam geproduceerd en zijn recyclebaar.

Natuurlijk Papier & Karton

Alweer bijna 2000 jaar is papier een duurzaam én effectief communicatiemiddel. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron: hout. Het in Nederland gebruikte papier en karton wordt grootschalig ingezameld en hergebruikt om nieuw papier en karton van te maken. Meer wetenswaardigheden en feiten over papier en karton vind je in deze brochure.

Groene feiten op een rij

1

In Nederland worden papier en karton voornamelijk van oud papier en karton gemaakt. Van origine hebben al deze vezels een natuurlijke oorsprong: gemaakt van bomen uit gecertificeerde en duurzaam beheerde bossen.

2

Een boom uit een gecertificeerd bos is een hernieuwbare bron. Dit betekent dat het opnieuw geplant kan worden en tot groei kan komen.

3

Nederland is koploper in papierrecycling. Papier en karton kunnen wel 25 keer gerecycled worden en zijn geen afval, maar grondstof voor nieuw papier en karton. Ze passen daarom binnen een circulaire economie.

4

De Nederlandse papier- en kartonsector is de schoonste van Europa. Oud papier is de voornaamste grondstof en de fabrieken hergebruiken water en benutten restwarmte. 

5

Iedereen kan bijdragen aan duurzaamheid: breng je oud papier en karton naar de papierbak bij jou in de buurt!

Het kringloop & recycleproces

Papier en karton zijn natuurlijke producten, milieubewust geproduceerd van een hernieuwbare bron (hout) die CO2 opneemt. Na gebruik vormt (schoon en droog) ingezameld oud papier de basis voor het grootste deel van nieuw papier en karton.

89%

van het gebruikte papier en karton (niet-verpakkingen) wordt ingezameld en hergebruikt
Bron: PRN Monitor

87%

van het in Nederland gemaakte papier en karton heeft oud papier en karton als basis
Bron: VNP Jaarverslag

Artikelen over: Recycling & duurzaamheid

veolia oud papier

‘Oud papier, is daar brood mee te verdienen?’

Jan van der Roest over het werk en de uitdagingen bij Veolia papier- en datavernietiging.

25 september, 2022

Papierketen gezamenlijk aan de slag met SDG’s

Als papierketen hijsen wij virtueel de SDG-vlag in verband met de start van de SDG Action Days die vandaag van start gaan.

23 september, 2022

recycling containers

Wij zijn een voorbeeld voor de circulaire economie

In deze blog geeft Gerard Nijssen aan dat oud papier een end-of-waste-status verdient; een erkenning als hoogwaardige, secundaire grondstof.

8 september, 2022

Industriewater Eerbeek een van eersten ter wereld naar 100% circulair

Industriewater Eerbeek werkt als een van de eersten ter wereld stap voor stap toe naar een volledig circulair watersysteem voor de papierfabrieken.

5 september, 2022

Millvision aan de wieg van menig nieuw papiersoort

Leon Joore van Millvision over het benutten van reststoffen om deze in te zetten als grondstof voor bijvoorbeeld papier en karton.

31 mei, 2022

Schoon en droog oudpapier is de norm

Blog van Hielke van den Brink over de scheidingswijzer Papier en Karton en het belang van het inzamelen van schoon en droog papier en karton.

20 april, 2022

Duurzaam keurmerk

FSC

PEFC

KRINGLOOP PAPIER EN KARTON

EU ECOLABEL

Milieukeurmerken helpen bij het maken van een duurzame keuze. Een keurmerk geeft meer zekerheid over hoe duurzaam het geproduceerd is; zeker als de toetsing hiervan in handen is van een onafhankelijke organisatie. Lees verder

CRADLE TO CRADLE

BLAUER ENGEL

NORDIC SWAN ECOLABEL

Veelgestelde vragen

Duurzaam betekent: ‘bedoeld om lang mee te gaan’, ‘relatief milieuvriendelijk’, ‘grondstofbesparend’. De term duurzaam heeft betrekking op dingen die geproduceerd of verkregen zijn op een manier die het milieu en de natuur – nu en in de toekomst – zo min mogelijk belast: milieuvriendelijk en grondstofbesparend. Een boom is bijvoorbeeld duurzaam omdat het niet opraakt, net als zon, water en wind. 

Circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld, verhuurd, hergebruikt, hersteld, opgeknapt en gerecycleerd om meer waarde te creëren. Op deze manier wordt de levenscyclus van producten uitgebreid. In de praktijk betekent dit dat het afval tot een minimum wordt beperkt. Wanneer een product het einde van zijn levensduur bereikt, worden de materialen zoveel mogelijk binnen de economie gehouden. Deze kunnen keer op keer productief worden gebruikt, waardoor meer waarde wordt gecreëerd en de cirkel in stand blijft.

Papier en karton beschikken over circulaire eigenschappen: gemaakt van een hernieuwbare bron én recyclebaar. Bomen raken nooit op; je kunt ze blijven planten om nieuwe bomen te laten groeien. Daarnaast worden papier en karton veelvuldig gerecycled. Oud papier en karton zijn geen afval, maar grondstof voor nieuw papier en karton.

Papier en karton worden voor het grootste gedeelte gemaakt van oud papier en karton. De boom die hier ooit aan ten pas is gekomen, komt altijd uit duurzaam beheerde bossen. Dat betekent dat ervoor wordt gezorgd dat een bos gezond blijft, blijft bestaan en soms zelfs groeit. De papierfabrieken in Nederland kopen houtvezels (pulp) in. Dit komt niet van Nederlandse bomen maar uit duurzaam beheerde bossen op andere plekken in Europa, zoals Scandinavië, en uit Latijns-Amerika.

Omdat papier en karton voor het grootste deel zijn gemaakt van oud papier en karton en van oorsprong van de natuurlijke, hernieuwbare houtvezel van een boom, zijn papier en karton eigenlijk altijd duurzaam. Om er zeker van te zijn dat de verse houtvezel van bomen uit duurzaam beheerde bossen komt, is het goed om papier en karton te gebruiken dat een FSC en/of PEFC keurmerk heeft. 

Papier en karton kunnen zeker wel 25 keer gerecycled worden. Dan is het wel belangrijk dat het oude papier en karton schoon en droog zijn en dat er niet veel andere materialen in verwerkt zijn, zoals plastic of metaal. De scheidingswijzer geeft informatie over wat wel en niet bij het oud papier mag.