Folder Natuurlijk Papier & Karton

Grafische sector durft duurzame keuzes te maken

Door Gijs Vermeulen

Binnen de grafische sector is de bereidheid om het steeds beter te doen hoog. Gecertificeerd papier, on-demand printen, bio-inkten, minder tot geen lakken en oplosmiddelen, ledlampen, zonnepanelen, gebouwisolatie, perslucht et cetera. Nog mooier vind ik het lef van grafische ondernemingen om gedurfde (duurzame!) keuzes te maken.

Duurzaamheid gaat in de meeste gevallen over mindset. Over andere keuzes durven te maken. Over je gedrag aanpassen. Inzicht helpt daarbij. Want laten we eerlijk zijn: de klanten van onze leden zijn meestal niet specifiek met co2-reductie bezig, maar willen wél duurzamere keuzes maken om op zo ook hun steentje bij te dragen aan een mooiere samenleving.

Duurzame keuzes

Het bieden van inzicht vraagt van grafische bedrijven een andere rol richting hun klanten. Van u-vraagt-wij-draaien naar meedenken, advies geven en klanten meenemen in duurzamere alternatieven. Er zijn een aantal grafische ondernemingen die hierin zelf duidelijke keuzes hebben gemaakt door bepaalde producten gewoonweg niet meer aan te bieden. Zij durven dat aan, want ze weten dat uiteindelijk die klant niet om een grafisch product vraagt, maar om een manier om een verhaal te delen, om een beleving te creëren, om een indruk achter te laten. Geef die klant opties en maak per optie de footprint inzichtelijk. De tool ClimateCalc helpt daarbij. Deze tool rekent uit wat de Co2-uitstoot per product of order is. Zo word je je bewust van de milieuimpact van een bepaalde keuze. En wil je als grafisch ondernemer je klant verder bij de hand nemen om duurzamer te zijn, biedt dan ook de optie om te Co2 compenseren als een keuze niet duurzamer kan.

Nauwer samenwerken

Naast dat drukkerijen zelf het nodige doen en hun klanten met adviezen en inzicht daarin mee kunnen nemen, zou het heel goed zijn als we nog veel nauwer gaan samenwerken. Ten eerste binnen de eigen sector. Laten we vooral niet allemaal hetzelfde doen, maar specialiseren en daarin uitblinken in kwaliteit of prijs. Door samen te werken met gelijkgestemden in de regio en zo werk door te geven kan je alsnog aan alle wensen van de klant voldoen. Ten tweede zouden we nog veel beter buiten de sector samen kunnen optrekken. Met de hele keten nadenken over hoe we veel beter alle handelingen en alles wat iedere partij toevoegt op elkaar kunnen afstemmen, zodat het met de minst mogelijke milieuimpact weer terug in het productieproces kan komen als secundaire grondstof. Werk samen, help elkaar, deel kennis. Wat mij betreft valt dáár nog best winst te halen.

Gijs Vermeulen is duurzaamheidsmanager bij het KVGO.

Gijs Vermeulen

Gijs Vermeulen

13 juni, 2023

Verder lezen

kaart met batterij kaart met brandgevaar

Kaart met batterij vormt brandgevaar

Let op met kaarten waar een muziekje uitkomt. Deze kaarten hebben een batterij en dat vorm brandgevaar tussen het oud papier.

2 februari, 2023

European pulp & paper industry – key statistics 2021

CEPI heeft de jaarcijfers van de pulp- en papierindustrie over 2021 gepubliceerd.

19 juli, 2022

Papieren boek: beter tekstbegrip headerbeeld meisje voor boekenkast

Papieren boek: beter tekstbegrip en meer leesplezier

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die papieren boeken lezen, teksten beter begrijpen dan leerlingen die digitaal lezen.

2 november, 2022