Folder Natuurlijk Papier & Karton

Als papierketen duurzame stappen zichtbaar maken

Door Henk van Houtum

Laatst meldde NPO Radio 1 dat de papierindustrie de schoonste van Europa is. Dat is toch fantastisch, al wisten we dat in onze industrie natuurlijk al lang. Maar veel mensen weten dit niet; je kunt immers niet alles weten. Daar ligt een taak voor ons als papierketen. Om alle duurzame stappen die we in de hele keten zetten zichtbaar te maken, te delen met de buitenwereld en elkaar binnen de keten inspireren en motiveren om steeds dat stapje extra te blijven zetten.

Als voorzitter van het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) vind ik dat wij de aanjager moeten zijn in het delen van al deze duurzame stappen. Ik kan je vertellen: dat doen we. Hiervoor gaan we de boer op. Diverse partijen binnen de papierketen laten we via artikelen op onze site aan het woord. Hiermee willen we de ‘woest aantrekkelijke’ verhalen in onze keten naar buiten brengen. We kijken buiten de grenzen van het IPK; bij partijen die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn het informatiecentrum voor papier en karton en dat reikt verder dan de eigen partners. Wel hoop ik uiteraard dat steeds meer partijen in de keten de toegevoegde waarde van het IPK zien en zich willen aansluiten. Dat stelt ons ook in staat meer te kúnnen doen.

Het duurzame verhaal van papier en karton zo breed mogelijk uitdragen

Die duurzame voorbeelden zijn er dus al volop. Alleen wie lezen de duurzame verhalen op onze website? Wie volgen ons op LinkedIn? Wie ontvangen onze nieuwsbrief? Of beter gezegd: wie niet? In ieder geval (nog) niet de hele buitenwereld. Als wij onze missie ‘het duurzame verhaal van papier en karton zo breed mogelijk uitdragen’ letterlijk nemen, dan betekent dit dat wij heel Nederland willen bereiken: jong en oud, particulier en bedrijf, binnen en buiten de keten. Helaas kunnen wij als informatiecentrum niet alles voor iedereen betekenen; hoe graag we ook willen. In ieder geval niet meteen en niet in één keer. Focus dus. Zo ronden we dit jaar onze campagne gericht op leerlingen en leerkrachten van het basisonderwijs af. We informeerden maar liefst 6000 scholen over ons lespakket en aanvullende middelen. Voor volgend jaar verleggen we onze focus naar de duurzame verhalen in de keten.

Kennisdeling over duurzame stappen stimuleren

Maar die verhalen deelden we natuurlijk al. Alleen zoeken wij naar meer. Naar manieren om er tweerichtingsverkeer van te maken. We willen dat de succesvolle voorbeelden van innovatie en de gemaakte duurzame stappen verdere onderlinge kennisdeling stimuleert. Natuurlijk blijven wij vanuit het Informatiecentrum Papier & Karton actief op zoek naar dergelijke verhalen, maar wat moet er gebeuren dat partijen binnen de keten ook zelf actief gaan delen? Dat zij ons weten te vinden? En hoe zorgen we dat meer mensen op de hoogte raken van die duurzame voorbeelden? Voor een frisse blik op dit vraagstuk hebben we studenten van Hogeschool Utrecht gevraagd met ons mee te denken. Op basis van onderzoek gaan ze ons voorzien van een advies over hoe wij de keten beter kunnen betrekken om aan de buitenwereld zichtbaar te maken dat we niet ‘best goed’, maar geweldig goed bezig zijn als industrie. Kom maar op met die woest aantrekkelijke verhalen!

Henk van Houtum is voorzitter van het Informatiecentrum Papier & Karton. Na een achtergrond in werktuigbouwkunde, een MBA en 10 jaar Verenigde Staten startte hij in 1987 in de papierindustrie; bij het familiebedrijf in tissues. Henk richtte zich meer en meer op duurzaamheid en zo werd het bedrijf in 2010 het eerste tissuebedrijf ter wereld met cradle-to-cradle producten.

 

Henk van Houtum

Henk van Houtum

4 november, 2022

Verder lezen

Stimuleringsprijs inzameling oud papier

Gemeente Dantumadiel in Friesland stimuleert verenigingen met een jaarlijkse prijs zoveel mogelijk oud papier in te zamelen.

14 maart, 2022

Veolia papier- en datavernietiging is een oudpapieronderneming

‘Oud papier, is daar brood mee te verdienen?’

Jan van der Roest over het werk en de uitdagingen bij Veolia papier- en datavernietiging.

25 september, 2022

Je leert beter van papier

Onderzoeken wijzen uit dat je beter onthoudt en dus beter leert van papier.

20 december, 2021