Folder Natuurlijk Papier & Karton

Hoe schoner het oud papier, hoe meer we recyclen

 Ed Nijpels: ‘Nederland is Europees koploper papierrecycling, maar vervuiling van het oud papier moet omlaag.’

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet- verpakkingen) is in 2021 ingezameld en gerecycled. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 71,4%. Dit blijkt uit de PRN monitoringsrapportage 2021. Ed Nijpels, voorzitter van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN): ‘Recycling van papier en karton is van groot maatschappelijk belang. Door de inzameling en recycling van oud papier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat. Papier en karton vervullen een voorbeeldfunctie voor de circulaire economie.’

De PRN monitoringsrapportage 2021 is een jaarlijks terugkerende rapportage met de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2021 werd daarvan in totaal 997.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 884.000 ton ingezameld én gerecycled.

PRN monitoringsrapportage 2021

De goede Nederlandse recyclingresultaten zoals gemeld in de PRN monitoringsrapportage 2021, zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Huishoudens scheiden hun oud papier en bieden het schoon en droog aan voor recycling. Gemeenten geven voorlichting en zorgen dat het oud papier ingezameld wordt. Dat gebeurt in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oud papier. 87% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette papiervezels is afkomstig uit oud papier.

Vervuiling oud papier

Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De vervuiling van het oud papier neemt toe. Dat blijkt uit onderzoek dat PRN om de twee jaar laat doen naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat uit materialen die niet geschikt zijn voor de productie van nieuw papier en karton en papier en karton dat niet schoon en/of droog is. Dit zijn o.a. kunststoffen, etensresten en drankenkartons, maar ook geplastificeerd papier of vervuilde pizzadozen. In het onderzoek 2021-2022 bedraagt het gemiddelde percentage productvreemde vervuiling 3,36%. In de periode 2019-2020 bedroeg de vervuiling nog 2,52%. Een hoger percentage vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft. Gemeenten hebben de positie om deze vervuiling samen met hun inwoners aan te pakken, PRN helpt hen daar graag bij.

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oud papier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het recyclebaar. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oud papier mag. Met een nieuwe instructievideo brengt PRN het belang van een schone en droge oudpapierstroom eveneens onder de aandacht.

Papiervezelconvenant

De goede recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN. Circa 95% van de Nederlandse gemeenten is aangesloten bij PRN. Het uit het convenant voortvloeiende zelfregulerende afvalbeheerssysteem functioneert al 25 jaar en combineert hoge inzamelingsresultaten met lage kosten voor burger en bedrijfsleven.

Naar de PRN monitoringsrapportage 2021.

 

Papier & Karton

6 oktober, 2022

Verder lezen

cadeaupapier eco

‘Vandaag willen we een minder grote footprint dan gisteren’

Producent en importeur van cadeauverpakkingen voor de retail in Europa over hun duurzame stappen.

25 oktober, 2022

Schaarste papier en karton

Tijdig bestellen is essentieel om op tijd papier en karton geleverd te krijgen.

6 december, 2021

lespakket papier & karton

De scholen zijn weer begonnen! Tijd voor het lespakket Papier & Karton

Tijd voor de leukste lessen van dit schooljaar met het lespakket over Papier en Karton.  

7 september, 2021