Folder Natuurlijk Papier & Karton

PEFC campagne #PlantJouwToekomst

Het kan: duurzaam papier en karton inzetten én bomen planten!

Met de Klimaatweek van 31 oktober tot en met 6 november in het vooruitzicht start PEFC met de campagne #PlantJouwToekomst om de verpakkingsketen te verduurzamen. Want verpakkingsbedrijven met het PEFC certificaat timmeren de keten dicht vanaf het bos tot en met de verpakking én zorgen voor aanplant van jonge bomen. Zo werken zij mee aan een groene en gezonde toekomst, behoud van bossen, en het tegengaan van de klimaatverandering.   

Door de kritische consument en strenge regelgeving staan verpakkingen onder druk: single-use plastics worden uit de supermarktschappen gehaald en vanaf 2024 moeten (middel)grote bedrijven rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens, milieu en klimaat.

PEFC-gecertificeerd bedrijf plant bomen

Het is zonneklaar dat een duurzaam imago steeds belangrijker wordt voor verpakkingen en bedrijven. We moeten immers aan onze toekomst denken. De consument ziet een verpakking als een belangrijk duurzaam aspect van een product en merk. Meer dan de helft van de Europese consumenten is van mening dat papier en (vouw)karton de meest milieuvriendelijke materialen voor verpakkingen zijn. Wist je dat bedrijven duurzaam kunnen verpakken én bomen planten? Dat is precies wat er gebeurt als een PEFC-gecertificeerd bedrijf papier en (vouw)karton uit gecertificeerde bossen inzet. Zo wordt door de hele keten heen samengewerkt aan een groene en gezonde toekomst door bossen in stand te houden en klimaatverandering tegen te gaan omdat bomen het broeikasgas CO2 blijven opnemen. Dit biedt kansen voor de bedrijven die van papier en (vouw)karton verpakkingen maken.

PEFC zorgt voor de bossen

PEFC-gecertificeerde bedrijven die met gecertificeerd papier en karton werken hebben niet alleen een duurzaam imago, zij geven de duurzaamheidsclaim ook door aan hun klanten en vermelden het op (consumenten)verpakkingen én zij zorgen ervoor dat de bossen in stand blijven. Want het materiaal afkomstig uit PEFC-gecertificeerde bossen is aantoonbaar hernieuwbaar: PEFC-gecertificeerde boseigenaren zijn namelijk verplicht oogst en bijgroei in het bos in balans te houden. Daardoor zorgen zij er voor dat elke geoogste boom in het bos vervangen wordt door zaailingen of nieuwe aanplant. Zo worden er continu bomen geplant voor en door PEFC-gecertificeerde bedrijven en (merk)verpakkingen en helpen zij mee de bossen in stand te houden én klimaatverandering tegen te gaan omdat ook de nieuwe bomen het broeikasgas CO2 opnemen. Samen werken aan een groene en gezonde toekomst, dat wil iedereen!

#PlantJouwToekomst

Plant ook jouw toekomst! Werk mee aan een groene en gezonde toekomst en sluit je aan door het PEFC-certificaat te behalen. Het is in 8 stappen haalbaar. Dankzij jouw gecertificeerde bedrijf worden dan continu bomen geplant zodat de bossen in stand blijven én kunnen zorgen voor een onuitputtelijke bron voor de grondstof van papieren- en (vouw)kartonnenverpakkingen. #PlantJouwToekomst: neem de eerste stap en kijk op pefc.nl/verpakkingen!

 

Papier & Karton

4 oktober, 2022

Verder lezen

Kennisdeling in de keten stimuleren

Hoe profiteren we van kennisdeling binnen de keten?

Hoe stimuleren we kennisdeling binnen de keten? Communicatiestudenten van de HU deden hiernaar onderzoek.

31 januari, 2023

Stimuleringsprijs inzameling oud papier

Gemeente Dantumadiel in Friesland stimuleert verenigingen met een jaarlijkse prijs zoveel mogelijk oud papier in te zamelen.

14 maart, 2022

Papiermaker Joop voor de klas

Leerlingen maken zelf papier tijdens gastles over papier en karton

Samen met papiermaker en gastdocent Joop Willemsen maakten leerlingen van basisschool De Pannevogel papier.

16 januari, 2023