NIEUW! Folder Natuurlijk Papier & Karton

Nieuwe Scheidingswijzer Papier en Karton stimuleert circulaire economie

Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) lanceert vandaag een nieuwe scheidingswijzer voor papier en karton. Deze Scheidingswijzer Papier en Karton helpt bij het bepalen welke producten wel en niet bij het oud papier mogen. Als het ingeleverde oud papier van goede kwaliteit is, dat wil zeggen schoon en droog, dan draagt het bij aan optimaal hergebruik van oud papier en dat draagt weer bij aan een circulaire economie in Nederland.

Scheidingswijzer papier en karton

“Circa 90% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton wordt ingezameld en gerecycled. Daarmee zijn we koploper papierrecycling! Er gaan echter waardevolle grondstoffen verloren door vocht, vet en etensresten in het oud papier. Onderzoek van PRN laat zien dat de vervuiling van ons oud papier toeneemt*. Daarom heeft PRN een nieuwe scheidingswijzer gemaakt”, zegt PRN-voorzitter Ed Nijpels in een reactie op de presentatie van de Scheidingswijzer Papier en Karton. De scheidingswijzer van PRN is in samenwerking met voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal geactualiseerd en fris vorm gegeven.

Schoon en droog papier

Belangrijkste boodschap van de Scheidingwijzer Papier en Karton is: alleen schoon en droog papier en karton mogen bij het oud papier. Dat betekent dat het oud papier grotendeels vrij moet zijn van productresten zoals voedsel, vloeistoffen, andere materialen dan papier. Het recyclingproces wordt overigens niet verstoord door kleine materiaalonderdelen als kunststof tape of vensters. Dat geldt eveneens voor voedselverpakkingen met een paar kleine vlekken of kruimels. Ook dat papier en karton mag bij het oud papier. Ed Nijpels: “Papierrecycling is niet alleen duurzaam, het is ook economisch van groot belang. Nederlandse papierfabrieken zijn voor hun productie afhankelijk van voldoende aanvoer van schoon en droog oud papier.”

Voorbeelden van wat wel en juist niet bij het oud papier mag staan expliciet afgebeeld op de scheidingswijzer. Een meer uitgebreide lijst en gedetailleerde informatie is te vinden op www.afvalscheidingswijzer.nl en www.prn.nl.


Onderzoek naar productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton 2021

In opdracht van Stichting Papier Recycling Nederland (PRN) heeft De AfvalSpiegel in 2019 en 2020 onderzoek gedaan naar de productvreemde vervuiling in huishoudelijk papier en karton. Deze vervuiling bestaat onder meer uit kunststoffen, vocht, vet, drankenkartons, geplastificeerd papier en/of pizzadozen met etensresten. Het onderzoek over 2019-2020 wijst een gemiddeld percentage productvreemde vervuiling uit van 2,52%. In 2017-2018 bedroeg de vervuiling 2,10%. Dat betekent een stijging van de vervuiling met 0,42%. De toegenomen vervuiling leidt tot hogere verwerkingskosten en zorgt ervoor dat er minder recyclebaar papier en karton overblijft.

Papier & Karton

30 september, 2021

Verder lezen

Medewerkers bij Smurfit Kappa Parenco als goede buur

Smurfit Kappa Parenco stelt alles in het werk om een goede buur te zijn en te blijven.

23 juni, 2022

Markt duurzame verpakkingen groeit

De markt voor duurzame verpakkingen groeit mede onder druk van regelgeving en consumentenvoorkeuren

31 januari, 2022

Het gaat erom de impact op het milieu zo gering mogelijk te maken

Blog van Gerrit Jan Koopman directeur van de VNP en bestuurslid van het Informatiecentrum Papier en Karton.

1 november, 2021