Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mythen en feiten papier & karton

Met de brochure Mythen en Feiten Papier en Karton wil het IPK duidelijkheid verschaffen over de duurzame aspecten van papier en karton en zo vooroordelen over papier en karton wegnemen.

Al bijna 2000 jaar wordt papier gebruikt als communicatiemiddel. Print is een belangrijk en effectief middel om de gewenste boodschap op een prettige en mooie manier over te brengen aan de juiste doelgroep.

Sinds het Klimaatverdrag van Parijs (2015) werkt de wereld toe naar een circulaire economie. In zo’n systeem is sprake van gesloten kringlopen. Voor afval is geen plek. Papier en karton worden op een duurzame wijze geproduceerd en zijn recyclebaar. 86% van het in Nederland gebruikte papier en karton wordt ingezameld en hergebruikt. Papier is een natuurproduct met een hernieuwbare bron (hout). Mede door de papierindustrie is het Europese bosoppervlak sterk toegenomen. Bomen halen CO2 uit de lucht en geven zuurstof terug.

Ruim 82% van het in Nederland gemaakte nieuwe papier en karton bestaat uit gerecycled oud papier en -karton. Oud papier is grondstof voor nieuw papier. Papier en karton onderscheiden zich met hun duurzame karakter van vele andere materialen. Toch is er nog altijd een negatief milieuvooroordeel over papier en karton. De productie ervan zou bomen kosten, zou slecht zijn voor het milieu.

De brochure Mythen en Feiten Papier en Karton wil een aantal feiten vertellen om vooroordelen weg te nemen. De focus ligt op de onderwerpen Recycling en Bos. Daarop hebben de meest hardnekkige vooroordelen over papier en karton betrekking.

 

Papier & Karton

1 november, 2017

Verder lezen

Grafische sector durft duurzame keuzes te maken

Gijs Vermeulen over de duurzame stappen en keuzes binnen de grafische sector.

13 juni, 2023

Papiermaker Joop voor de klas

Leerlingen maken zelf papier tijdens gastles over papier en karton

Samen met papiermaker en gastdocent Joop Willemsen maakten leerlingen van basisschool De Pannevogel papier.

16 januari, 2023

Papieren boek: beter tekstbegrip headerbeeld meisje voor boekenkast

Papieren boek: beter tekstbegrip en meer leesplezier

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die papieren boeken lezen, teksten beter begrijpen dan leerlingen die digitaal lezen.

2 november, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG