Folder Natuurlijk Papier & Karton

Jaaroverzicht 2022 Informatiecentrum Papier & Karton

In 2022 liep ons informatiecentrum na een coronaperiode weer op ‘volle’ kracht. Dat startte eigenlijk al in juli 2021 met de indiensttreding van een vaste medewerker. Na een inwerkperiode, de nodige kennismakingen en het bepalen van de focus, werd in 2022 volledig ‘gedraaid’. In dit Jaaroverzicht 2022 is te lezen welke hoofdactiviteiten zijn ondernomen.

Activiteiten 2022

Zoals bepaald lag de focus in 2022 op de doelgroep scholieren. Het digitale lespakket vormde de basis voor de ontwikkeling van diverse gratis ondersteunende middelen. Met een campagne onder alle basisscholen in Nederland werden deze onder de aandacht gebracht. Dit betekende overigens nog steeds dat een aantal activiteiten in 2022 zich op de diverse ketenpartijen richtten. Hen gaven we via diverse artikelen een podium om te vertellen over de duurzame stappen die zij hebben gezet dan wel willen zetten. 

Sneak peak 2023

In 2023 willen we de focus verleggen naar de keten. Met onder andere de onderzoeksresultaten van de communicatiestudenten van Hogeschool Utrecht gaat het bestuur in strategiesessies aan de slag met een toekomstvisie en een strategisch implementatieplan. De inzet is om (nog) meer partijen binnen de keten te bereiken en te binden om zo als slagvaardig informatiecentrum de toekomst in te kunnen gaan.

Bekijk hier het Jaaroverzicht 2022 van Informatiecentrum Papier & Karton

 

Papier & Karton

31 januari, 2023

Verder lezen

CB duurzame samenwerking tussen uitgeverij en boekhandel

Hoe het CB de sustainable footprint wil verkleinen

Het CB, ontstaan als duurzame schakel tussen uitgeverij en boekhandel, wil de footprint structureel verkleinen.

7 februari, 2023

5 tips voor duurzame relatiegeschenken van papier en karton

Aandacht voor de ‘people’ én de ‘planet’.

21 oktober, 2021

Afscheid Bram ter Beek

Bram ter Beek gaat met ‘IPK-pensioen’ en neemt afscheid

Bram ter Beek neemt afscheid als bestuurslid van het IPK.

9 december, 2022