Folder Natuurlijk Papier & Karton

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

‘In huidige markt van secundaire grondstof wordt duidelijk wie oprecht circulair is’

Recycling is een belangrijke pijler van duurzaamheid. Je houdt immers materialen langer in de kringloop. Om dit proces in goede banen te leiden, zijn recyclebedrijven een onmisbare schakel. Zo maakt Roele De Vries, onderdeel van GP Groot, reststromen geschikt als secundaire grondstof voor nieuwe producten. Voor papier en karton betekent dit dat het weer richting papierfabrieken gaat om daar nieuw papier en karton van te maken. Roele de Vries ziet zichzelf als oprecht circulair.

Daar waar gemeenten zorgen voor de inzameling van papier en karton uit huishoudens, zorgen recyclebedrijven als Roele De Vries voor de inzameling bij bedrijven. Denk aan karton van supermarkten en winkels, snijafval van drukkerijen, bedrijven die hun papieren archieven veilig willen vernietigen en scholen en verenigingen die papier hebben ingezameld.

Ketenregisseur inzameling secundaire grondstof

Roele De Vries wil als ketenregisseur klanten ontzorgen. Door bundeling van de krachten van diverse regionale partners kan het recyclebedrijf alle soorten afvalstromen inzamelen en recyclen. “We halen afval op, voegen er waarde aan toe en zetten het weer af. Als we het hebben over papier en karton, dan betekent dit dat we het schonen en het sorteren op kleur, soort en kwaliteit. Deze balen leveren we als secundaire grondstof aan diverse papierfabrieken in Europa”, legt bedrijfsleider Bart Obladen uit.

Meer ingezameld dan afgezet

Door van afval grondstoffen te maken, draagt Roele De Vries bij aan een circulaire economie. Financieel gezien is dit in de huidige markt een behoorlijke een opgave; je moet dus wel oprecht circulair zijn om dit te willen doen. In Europa, met Nederland op kop, wordt meer aan oud papier en karton ingezameld dan de Europese papier- en kartonindustrie als secundaire grondstof kan inzetten bij de productie van nieuw papier en karton. “Hoe meer aanbod, hoe lager de prijs. Het feit dat daarnaast ook nog eens sommige fabrieken een deel van de productie tijdelijk stil hebben gelegd, zorgt voor nóg minder vraag waardoor de prijzen van oud papier wereldwijd dalen”, vertelt directeur Herman van der Meij.

Kwalitatief hoogwaardige, secundaire grondstof

Roele De Vries signaleert daarnaast dat de kwaliteit van het ingezamelde oud papier afneemt. “Bij inzamelsystemen en -methoden ligt de focus op vermindering van restafval en niet zo zeer op de kwaliteit van recyclingstromen. Het kost ons daardoor meer om die vervuiling eruit te halen om zo een kwalitatief hoogwaardige, secundaire grondstof af te kunnen leveren bij de papierindustrie. Een ander punt dat van invloed is op de prijzen, is het aandeel verpakkingskarton dat steeds groter wordt. Dit betekent in de praktijk: meer volume, minder gewicht en lagere opbrengsten. Kortom, wie op de centen let, en dat doet elke onderneming, maakt snel het rekensommetje: kosten nemen toe en opbrengsten nemen af, waardoor onze marge krimpt”, zegt Herman van der Meij.

Terug naar balans in vraag en aanbod

“Een marktmechanisme zoals nu heb ik nooit eerder gemaakt: verbranden dreigt voordeliger te worden dan recyclen”, vervolgt Herman. “Ondanks alles heb ik er heus vertrouwen in dat het uiteindelijk wel weer goed komt. Zoals ook na de crisis in 2008 lukte, maar er moet wel iets gebeuren. De verstoorde verhouding in vraag en aanbod zal weer in balans moeten komen en dat heeft tijd nodig.

Want waar het nu op neerkomt, is dat je wel echt héél graag maatschappelijk verantwoord en oprecht circulair bezig moet willen zijn als je inzet op recyclen, want voor het geld hoef je het momenteel niet te doen.”

Papier & Karton

17 november, 2022

Verder lezen

Ed Nijpels: ‘Nederland is kampioen papierrecycling’

T.o.v. 2019 zamelden en hergebruikten we 2% meer papier en karton.

22 november, 2021

krant van de pers

Koning heeft vertrouwen in papieren krant

De koning bezocht het Brabants Dagblad

15 juli, 2021

hoe maken we als papierketen de duurzame stappen nog beter zichtbaar?

Als papierketen duurzame stappen zichtbaar maken

Blog van voorzitter Henk van Houtum over het zichtbaar maken van de duurzame stappen binnen de industrie.

4 november, 2022