Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hoe profiteren we van kennisdeling binnen de keten?

Communicatiestudenten HU aan de slag voor het IPK

Hoe stimuleren we kennisdeling binnen de keten? Met die vraag zijn we binnen het Informatiecentrum Papier & Karton (IPK) aan de slag. Verhalen zijn er genoeg. En we delen die ook al met enige regelmaat. Maar hoe kunnen we het dusdanig faciliteren dat ketenpartijen die kennis proactief delen binnen de hele keten? Of misschien zelfs een stap verder: hoe kunnen we ketenpartijen laten samenwerken en toewerken naar een integrale keten, zodat uiteindelijk iedereen er beter van wordt?

In november 2022 startten Gwen, Robin, Bas en Jaron, vier communicatiestudenten van Hogeschool Utrecht, met een opdracht voor het IPK. Het vraagstuk waar zij zich over bogen: hoe kan het IPK kennisdeling binnen de keten zichtbaar maken én bevorderen? Daarbij keken ze naar beïnvloedende factoren voor kennisdeling, hoe tegen duurzaamheid wordt aangekeken, waar behoeftes liggen, welke trends en opvattingen de literatuur beschrijft en wat een best practice op dit vlak is bij een vergelijkbare organisatie.

Waardevolle interviews

Na een kennismaking, briefing en debriefing in de tweede helft van november, vonden begin december al de eerste interviews met lid-organisaties van de drie ketenpartners KVGO, PRN en VNP plaats en werd een enquête onder de achterban uitgezet. “Het meest waardevolle vonden wij de persoonlijke interviews. Deze gaven verhelderende inzichten voor zowel ons als het IPK”, geven de studenten aan. De onderzoeksresultaten en het literatuuronderzoek vormden de basis van het advies met betrekking tot kennisdeling binnen de keten. Eind januari leverden de studenten hun adviesrapport op.

Succesvolle bedrijfsvoering door kennisdeling

Het onderzoek wijst uit dat vrijwel alle partijen wel ‘iets’ doen met duurzaamheid, hun footprint willen verkleinen en naar manieren zoeken om (nóg) duurzamer te zijn. Daarnaast – of daarom –  bestaat bij het overgrote deel van de respondenten behoefte om kennis te delen. Dat maakt ook dat je sneller en effectiever kunt werken, wat bijdraagt aan een succesvolle bedrijfsvoering. Een van de opmerkingen uit de interviews: “We leven in een snelle samenleving en er verandert veel. Dat kun je als enkele organisatie niet in je eentje volgen.” Tegelijk geeft men aan dat wanneer het om concurrentiegevoelige kennis gaat, men niet bereid is deze te delen.

Online platform faciliteert onderlinge kennisdeling

De onderzoeksresultaten tonen de behoefte aan kennisdeling aan. Het advies gaat in op het faciliteren van deze kennisdeling. De studenten adviseren hiertoe een online platform. Betrokkenheid van diverse partijen is nodig om dit platform tot een succes te maken. Aanvullende, versterkende middelen zijn onder andere het toepassen van storytelling en het organiseren van bijeenkomsten.

IPK is er voor alle ketenpartijen

Het IPK neemt de inzichten mee in strategiesessies om van daaruit concrete activiteiten te ontwikkelen en in gang te zetten. Daarbij zal ook goed worden gekeken naar hoe het informatiecentrum kan werken aan het gevoel dat het IPK er voor alle ketenpartijen is. Uit de resultaten bleek dat een wij-zij-gevoel overheerst en dat wil het informatiecentrum ombuigen naar een wij-gevoel. Al met al was dit traject leerzaam en nuttig voor zowel de studenten als het IPK. “Het beeld dat velen van papier hebben, klopt niet altijd. Zo kan papier wel tot 25 keer toe gerecycled worden. En de bomen die worden gebruikt, worden terug geplant. We hebben persoonlijk dus ook veel geleerd over de duurzaamheid van papier en karton. Veel informatie waar we vooraf nog geen weet van hadden”, aldus de communicatiestudenten. Het IPK dankt Gwen, Robin, Bas en Jaron voor hun waardevolle adviezen.

Wil je ook kennisdelen? Mail ons je verhaal of maak een afspraak om het te bespreken. Wil je als ketenpartij nog nauwer betrokken worden bij het IPK? Bekijk onze partnermogelijkheden.

Papier & Karton

31 januari, 2023

Verder lezen

lespakket papier & karton

De scholen zijn weer begonnen! Tijd voor het lespakket Papier & Karton

Tijd voor de leukste lessen van dit schooljaar met het lespakket over Papier en Karton.  

7 september, 2021

Papier en karton nóg duurzamer: 25 keer recyclen kan!

Uit een onafhankelijke studie blijkt dat papier en karton minstens 25 keer kunnen worden gerecycled.

17 januari, 2022

Circulaire economie, afval scheiden, hergebruik en papierrecycling

Circulaire economie, afval scheiden, hergebruik en papierrecycling

3 maart, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG