Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ed Nijpels: ‘Nederland is kampioen papierrecycling’

89% van het nieuw op de Nederlandse markt gebrachte papier en karton (niet-verpakkingen) is in 2020 ingezameld en hergebruikt. Dat is 2% meer dan in 2019. Nederland blijft daardoor koploper op het vlak van papierrecycling. Op Europees niveau lag het percentage papierrecycling op 72%. Deze indrukwekkende recyclingpercentages zijn gepubliceerd door Stichting Papier Recycling Nederland (PRN). PRN publiceert jaarlijks de cijfers van de recycling van niet-verpakkingstoepassingen van papier en karton, zoals kranten, tijdschriften, boeken, folders, schriften, printerpapier, sanitair papier etc. In 2020 werd daarvan in totaal 1.007.000 ton op de markt gebracht. Daarvan werd 898.000 ton ingezameld en gerecycled.

Nederland werkt aan een circulaire economie. Volgens Ed Nijpels, voorzitter van PRN, kunnen papier en karton een voorbeeldfunctie vervullen voor zo’n economie. ‘Recycling van papier en karton is belangrijk. Door de inzameling en het hergebruik van oud papier vermindert de afvalberg en neemt de behoefte aan nieuwe grondstoffen af. Dat is goed voor het klimaat.’

Succesvol papier recyclen doen we samen

De goede Nederlandse recyclingresultaten zijn het resultaat van inspanningen van alle schakels in de papierkringloop. Producenten zorgen dat hun producten of verpakkingen goed te recyclen zijn. Nederlanders scheiden hun oud papier en bieden het aan voor papierrecycling. Gemeenten geven voorlichting en zamelen het oud papier in, in samenwerking met professionele inzamelaars en sorteerders. De papierindustrie maakt nieuw papier en karton van het oud papier. 87% van de door de Nederlandse papierindustrie ingezette houtvezels is afkomstig uit oud papier.

Schoon en droog

Kwaliteit van de grondstof staat centraal in de papierkringloop. Oud papier moet schoon en droog zijn en apart van ander afval worden ingezameld. Alleen dan is het goed recyclebaar en blijft de kwaliteit van papierrecycling hoog. Schoon en droog betekent grotendeels vrij van productresten, vloeistoffen en andere materialen dan papier. Die resten, stoffen en materialen kunnen het recyclingproces verstoren. In de PRN-Scheidingswijzer staat vermeld wat wel en niet bij het oud papier mag.

Uitdagingen

Dat het nu zo goed gaat, betekent niet dat we achterover kunnen leunen. De inzameling in grote steden blijft achter bij het Nederlands gemiddelde. De vervuiling van het oud papier neemt toe. En verpakkingsproducenten gebruiken papier steeds vaker als alternatief voor plastic door het te lamineren, met als gevolg dat verpakkingen soms minder goed recyclebaar zijn.

Papierverzelconvenant

De recyclingcijfers zijn mede het gevolg van het Papiervezelconvenant, een samenwerkingsovereenkomst tussen de Nederlandse gemeenten en PRN om de continuïteit en kwaliteit van de inzameling en verwerking van oud papier in stand te houden. In dit convenant is een recyclingdoelstelling van 75% vastgelegd. Met 89% recycling in 2020 wordt dit ruimschoots behaald.

Papier & Karton

22 november, 2021

Verder lezen

Basisscholen zijn óók kampioen papierinzameling!

Maar liefst 98% van de basisscholen in Nederland scheidt papier en karton. Dit onderzocht het ministerie van I&W.

1 november, 2022

Papieren boek: beter tekstbegrip headerbeeld meisje voor boekenkast

Papieren boek: beter tekstbegrip en meer leesplezier

Uit onderzoek blijkt dat leerlingen die papieren boeken lezen, teksten beter begrijpen dan leerlingen die digitaal lezen.

2 november, 2022

Papier en kartonsector past in duurzame maatschappij als schoonste industrie: helden!

Papier en karton passen in een duurzame maatschappij

Directeur VNP over de papier- en kartonsector die een eeuwenoud proces combineert met hightech innovatie; dat wat de sector toekomstbestendig maakt.

21 mei, 2024

Logo Papier & Karton diapositief PNG