Folder Natuurlijk Papier & Karton

Logo Papier & Karton diapositief PNG
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Nederlandse papier- en kartonsector schoonste Europa

Gebruiken papierfabrieken veel water en energie? En hoe kan het dat de branchevereniging van grootverbruikers Energie, Milieu en Water zegt dat de Nederlandse papierindustrie de schoonste van Europa is?

Gertjan Lankhorst voorzitter van de Verenging Energie, Milieu en Water durft te beweren dat de Nederlandse papierindustrie de schoonste Europa is. Het radioprogramma NPO1 ‘Feit of fictie’ dook hierin om te onderzoeken of deze stelling klopt. De radiomakers checkten het waterverbruik, de CO2-uitstoot en de hoeveelheid papier die wordt gerecycled.

Transparant over papier maken

Het onderzoek van de radiomakers start bij de papierfabrieken zelf. Corneel Lambregts van de Vereniging Nederlandse Papier- en Kartonfabrieken geeft inzicht in het proces van papier maken. Van de vezels wordt met behulp van water papierpulp gemaakt. Om van die pulp tot rollen papier te komen, moet dat water vervolgens weer eruit verdampt worden en dat kost relatief veel energie. Lambregts is daarmee transparant over de benodigde hoeveelheid water en energie, maar weet te vertellen dat er afgelopen decennia grote duurzaamheidstappen zijn gezet.

Water hergebruiken

David Kemps, sectorbankier Industrie bij ABN Amro bevestigt dat de papierindustrie goede stappen heeft gezet. Naast dat de productielocaties in natuurrijke gebieden liggen en daardoor al aan strikte regels gebonden zijn, is de sector koploper als het gaat om waterhergebruik. Industriewater Eerbeek is een internationaal voorbeeld, die als eerste ter wereld richting volledig circulair industrieel waterverbruik wil. Dat betekent dat de aangesloten papierproductielocaties geen water uit het grondwater meer zullen halen, maar het eigen water keer op keer blijven hergebruiken. Dat gebeurt nu al voor ongeveer een derde van het water dat Industriewater Eerbeek zuivert.

Beste 10% van Nederland

Naast watergebruik is er door de radiomakers ook gekeken hoe de papiersector ervoor staat qua CO2-uitstoot. Martien Visser, lector energietransitie, zoomt daar op in en weet te melden dat er veelvuldig wordt gewerkt met warmtekrachtinstallaties. De papierproducenten gebruiken restwarmte om papier te drogen. Dankzij deze efficiencyslag is de CO2-emissie lager dan die van concurrenten in andere landen. De Nederlandse Emmissieautoriteit staaft dit met cijfers: de papierindustrie is de enige industrie in Nederland die aan nieuwe benchmark voldoet. We horen bij de beste 10% van Europa.

Stipt op één: papierrecycling

Last but not least is het indrukwekkende recyclingpercentage van papier en karton. Nederland staat met stipt op nummer één als het gaat om de inzameling en recycling van papier en karton. Papier Recycling Nederland rapporteert dat in Nederland 83% van het op de markt gebrachte papier weer wordt ingezameld. Ter vergelijking: het Europese gemiddelde ligt net onder de 72%. Dit oud papier dient als grondstof voor nieuw papier. 87% van in Nederland geproduceerde papier en karton bestaat uit gerecycled papier en karton.

Alles bij elkaar kwamen de radiomakers van het programma ‘feit of fictie’ op NPO1 tot de conclusie: het is een feit, de Nederlandse papierindustrie is de schoonste van Europa.

Special Duurzaamheid Papier & Karton

Dit artikel verscheen in onze special Duurzaamheid Papier & Karton dat in de maand oktober (2023) in huis-aan-huisbladen door heel Nederland is opgenomen. Werk je als organisatie ook met papier en karton en wil met behulp van wetenswaardigheden en feiten  bijdragen aan bewustwording over papier en karton? Overweeg dan eens een partnership met stichting Informatiecentrum Papier & Karton. 

Lees ook eens: ‘Als papierketen duurzame stappen zichtbaar maken’

Papier & Karton

30 oktober, 2023

Verder lezen

Duurzaamheid in de papierketen: ‘Neem verantwoordelijkheid voor onze planeet’

VNP organiseerde 18 mei het Fibre Future Festival dat in het teken stond van duurzaamheid en gedragsverandering.

24 mei, 2022

Millvision aan de wieg van menig nieuw papiersoort

Leon Joore van Millvision over het benutten van reststoffen om deze in te zetten als grondstof voor bijvoorbeeld papier en karton.

31 mei, 2022

oud papier en karton: de materialen voor een circulaire economie

Papier en karton: de materialen voor een circulaire economie

Blog van Gerard Nijssen over wat ervoor nodig is papier en karton in de kringloop te houden.

21 februari, 2022

Logo Papier & Karton diapositief PNG